Jakie wymagania nakłada na firmy dyrektywa NIS 2?
Disaster Recovery – plan awaryjny na każdą sytuację
Jakie wymagania nakłada na firmy dyrektywa NIS 2?
Disaster Recovery – plan awaryjny na każdą sytuację
Pokaż wszystko

Rejestratory temperatury i wilgotności do magazynu i na produkcję – jaki wybrać?

Nieodpowiednia temperatura w magazynie, hali produkcyjnej czy w naczepie może oddziaływać na właściwości danego produktu. Trzymanie surowców, półproduktów czy towarów w niewłaściwych warunkach często wpływa na ich trwałość, a także przyczynia się do obniżenia ich parametrów. Dlatego tak istotne jest ciągłe monitorowanie temperatury i wilgotności pomieszczeń za pomocą specjalnych rejestratorów.

Dlaczego temperatura w magazynie i hali produkcyjnej ma znaczenie?

Czynniki atmosferyczne, takie jak temperatura i wilgotność powietrza, mogą wpływać na właściwości fizyczne produktów i odgrywają kluczową rolę w prawidłowym przebiegu procesu produkcyjnego.

Skutki niewłaściwego przechowywania produktów są szczególnie widoczne w branży spożywczej. Niektóre produkty nie mogą być przechowywane w zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze, a znaczące wahania temperatury mogą również negatywnie wpływać na jakość towarów. Przykładowo, produkty mrożone wymagają utrzymywania temperatury między -22 ˚C a -18 ˚C, podczas gdy produkty rolnicze powinny być przechowywane w temperaturze od 4 do 8 ˚C.

Niewłaściwe warunki przechowywania mogą prowadzić do znacznego obniżenia jakości towaru. Przemarznięcia, wynikające z nadmiernie niskiej temperatury, wpływają na smak i konsystencję produktu, podczas gdy zbyt wysoka temperatura i wilgotność sprzyjają namnażaniu się bakterii, powstawaniu pleśni i grzybów oraz prowadzą do szybszego zepsucia produktów.

Nie tylko żywność wymaga przechowywania w odpowiednich warunkach. Takie wytyczne dotyczą wielu półproduktów i surowców w różnych branżach. Doskonałym przykładem takiego materiału jest laminowane szkło (LSG), które podlega skomplikowanym procesom obróbki i dlatego wymaga zachowania odpowiednich warunków otoczenia.

Szkło laminowane optymalne warunki do procesu cięcia uzyskuje w temperaturze powyżej 20°C – wtedy jest miększe i lepsze do obróbki. Z tego powodu temperatura w magazynie szkła nie powinna być niższa niż 20°C, a po przyjęciu do magazynu, szkło musi przechodzić etap aklimatyzacji, który może trwać od 2 do 3 dni.

Przeczytaj też artykuł: Mobilne stanowisko pracy na magazynie

Jak powinny być przygotowane magazyny o kontrolowanej temperaturze?

Przemysł spożywczy i produkcja szkła to oczywiście nie jedyne branże, które wymagają przechowywania surowców, półproduktów i produktów w określonych warunkach. W dzisiejszych czasach standardem stają się magazyny o kontrolowanej temperaturze. To przestrzenie specjalnie przygotowane do składowania, przesyłania i wysyłania produktów, w których utrzymywane są stałe warunki środowiskowe.

Zazwyczaj wnętrza magazynów są przygotowane do utrzymywania temperatury w kilku zakresach:

 • Temperatura pokojowa: od 15 do maksymalnie 30°C
 • Temperatura obniżona: od 10 do 15°C
 • Warunki chłodnicze: od 0 do 10°C
 • Przechowywanie produktów mrożonych: od -30 do 0°C

Aby osiągnąć wymagane parametry, magazyny muszą być wyposażone w:

 • Urządzenia klimatyzacyjne, grzewcze lub chłodnicze, dzięki którym możliwe jest utrzymanie określonej temperatury.
 • Specjalne urządzenia pomiarowe i rejestratory, które pozwalają na monitorowanie temperatury i wilgotności w czasie rzeczywistym.
 • System zarządzania i wglądu do danych, który jednocześnie może alarmować i informować o wszelkich odchyleniach w zakresie temperatur.

Jakie urządzenia stosuje się do monitorowania temperatury w pomieszczeniu magazynowym i hali produkcyjnej?

Do monitorowania warunków środowiskowych takich jak temperatura czy wilgotność służą urządzenia nazywane rejestratorami. Rejestratory temperatury (i wilgotności) to sprzęt pomiarowy, którego zadaniem jest długotrwałe (zazwyczaj całodobowe) mierzenie i automatyczne dokumentowanie temperatury występującej w danym pomieszczeniu.

W jakich branżach wykorzystywane są rejestratory temperatury?

Rejestratory temperatury i wilgotności są powszechnie stosowane w wielu sektorach gospodarki. Najczęściej znajdują zastosowanie w następujących branżach:

 1. Przemysł i produkcja: kontrola i pomiary temperatury na poszczególnych etapach produkcji przy produktach wymagających określonej temperatury i wilgotności (np. produkcja szkła, przemysł tytoniowy).
 2. Rolnictwo i warzywnictwo: przechowywanie produktów rolnych w magazynach, przechowywanie nawozów, urządzenia do rejestrowania i monitorowania kontroli temperatury w szklarniach.
 3. Logistyka: monitoring temperatury w trakcie transportu produktów w naczepach i chłodniach, itp.
 4. IT: kontrola wilgotności i temperatury w serwerowniach i centrach danych.
 5. Przemysł farmaceutyczny, laboratoria i apteki: kontrola parametrów na linii produkcyjnej oraz w magazynach, o czym pisaliśmy w artykule: “Rejestratory temperatur do aptek >>“.
Różna zastosowania rejestratorów temperatury i wilgotności

Z czego się składa system pomiaru temperatury w magazynach?

Struktura systemu pomiaru temperatury jest zależna od warunków i potrzeb. W niewielkich wnętrzach, małych magazynach, rejestratory często pracują jako oddzielne urządzenia, które nie są połączone z żadnym systemem. Dostęp do danych i archiwizacji możliwy jest zazwyczaj z poziomu dowolnego urządzenia za pomocą specjalnej aplikacji czy platformy chmurowej. Do sprawowania skutecznego nadzoru nad warunkami panującymi w dużym magazynie czy na hali produkcyjnej niezbędny jest jednak zestaw czujników i system umożliwiający sprawne nimi zarządzanie.

Najważniejszymi elementami systemu monitorowania temperatury i wilgotności są:

 1. Sprzęt pomiarowy – specjalne rejestratory, które w zależności od wymagań będą dokonywać pomiarów temperatury i wilgotności otoczenia. Rejestratory łączą się za pomocą Bluetooth lub sieci LAN/WLAN z pozostałymi elementami systemu.
 2. Koncentratory danych pomiarowych, które umożliwiają wyświetlanie bieżących i archiwalnych danych pracy systemu, w tym informacji o stanach przekroczenia progów alarmowych.
 3. Oprogramowanie służące do zarządzania systemem, które może być instalowane na komputerze lokalnym lub dostępne na zewnętrznym serwerze i w chmurze. Umożliwia ono konfigurację monitoringu i bezpieczny dostęp do danych z dowolnego miejsca przez smartfon, tablet lub PC.

Temperatura w pomieszczeniu może się zmieniać, a wpływ na to mogą mieć różne czynniki, takie jak wielkość i struktura pomieszczenia, pora roku, rozmieszczenie okien i drzwi, zastosowana wentylacja, a także codzienny ruch pracowników w magazynie. Aby odczyty rejestratorów były prawidłowe, należy dobrze zaplanować lokalizację czujników i wykonać mapowanie magazynu.

W ten sposób, aby odczyty oddawały faktyczną temperaturę i wilgotność w danym miejscu. Struktura i ilość niezbędnych rejestratorów może być różna w zależności od parametrów pomieszczenia i jego charakteru. Przy niewielkich wnętrzach wystarczy kilka czujników, które mogą być rozmieszczone w centrum i na rogach. W magazynach wysokiego składowania z dużą liczbą alejek i regałów czasami konieczne jest rozmieszczenie czujników co każde kilka lub kilkadziesiąt metrów w pionie i poziomie (np. w każdej alejce).

Jakie funkcje powinny posiadać rejestratory?

Rejestratory temperatury i wilgotności powinny oferować określony zestaw funkcjonalności dający nam pełny wgląd w warunki panujące w danym pomieszczeniu. Powinny być wyposażone w:

Rejestratory temperatury i wilgotności powinny oferować szeroki zakres funkcjonalności, które umożliwiają nam pełny wgląd w warunki panujące w danym pomieszczeniu. Powinny być wyposażone w:

 • Precyzyjne sensory umożliwiające dokładny pomiar temperatury i wilgotności w danym miejscu magazynu.
 • Rozbudowane opcje konfiguracji, dające możliwość ustalenia progów granicznych, odstępów czasu, w których wykonywany jest zapis temperatury, jednostek temperatury czy wilgotności względnej.
 • Pojemną pamięć, w której można przechowywać zapisy temperatury z danego okresu, np. dobowe, tygodniowe czy miesięczne. Ważne, żeby dane były łatwo dostępne w centralnym rejestrze lub chmurze.
 • Przesyłanie danych w czasie rzeczywistym. Rejestratory powinny być wyposażone w moduł WiFi czy Bluetooth, które umożliwiają połączenie z urządzeniem centralnym służącym do archiwizacji i bieżące przesyłanie niezbędnych danych do systemu.
 • Funkcję alarmów. Możliwość ustalenia progów granicznych temperatury i wilgotności. Po przekroczeniu tych progów system samoczynnie powinien wysłać alert za pośrednictwem SMS-a czy e-maila do systemu lub osoby nadzorującej.
 • Możliwość generowania raportów w dowolnym formacie, np. PDF, za pośrednictwem portu USB.
 • Dostępność bieżących i archiwalnych danych z każdego miejsca. System ofertowy powinien oferować bezproblemowy dostęp do danych za pośrednictwem komputera stacjonarnego, tabletu czy smartfona. Możliwe jest to zazwyczaj po zalogowaniu się na specjalną platformę online oferowaną przez producenta.
 • Certyfikację. Urządzenia wykorzystywane w magazynie powinny spełniać wymogi danej branży i posiadać odpowiednie świadectwa wzorcowania.
 • Źródło zasilania zewnętrznego. Rejestratory powinny działać w każdych warunkach, również w przypadku braku zewnętrznego źródła zasilania. Większość rejestratorów powinna być wyposażona w odpowiedni akumulator, który zapewni kilka godzin pracy w przypadku problemów z dostawą prądu.
 • Wytrzymałą i odporną obudowę. Konstrukcja rejestratorów powinna być przygotowana do pracy w trudnych warunkach, takich jak środowisko magazynu chłodnia czy naczepa samochodowa.Ważne, żeby wyposażone były w odpowiedniej klasy szczelną obudowę i przygotowane na pracę w różnych zakresach temperatur.

Zobacz też: Okablowanie strukturalne – elementy składowe i projektowanie

Szukasz rejestratora temperatury i wilgotności do magazynu czy na produkcję?

Zapraszam do kontaktu telefonicznego ze mną pod numerem +48 515 135 478 lub mailowego pod adresem pt@sebitu.pl. Wspólnie wybierzemy najlepsze rozwiązanie pod względem jakości, ceny i wymagań funkcjonalnych.

Ostatnia aktualizacja 2023-07-28

Piotr Tamulewicz - avatar.
Doradca ds. rozwiązań IT w SEBITU.