Zasilanie awaryjne, czyli dlaczego potrzebne ci są UPS i agregat prądotwórczy
Zasilanie awaryjne, czyli dlaczego potrzebne ci są UPS i agregat prądotwórczy
Pokaż wszystko

Dlaczego potrzebny ci system kontroli dostępu RFID na wózki widłowe?

Magazyn czy centrum logistyczne to miejsca, w których codziennie wykonywanych jest wiele operacji: przyjęcia, składowania, kompletacji czy wydawania towarów. Przez magazyn dziennie mogą przewijać się setki osób i nie wszystkie należą do ścisłego personelu. Zdarza się, że dostęp do pojazdów magazynowych, w tym wózków widłowych uzyskają osoby niepowołane. Jak zapobiec takiej sytuacji? Trzeba wdrożyć system dostępowy do wózków widłowych.

Kto może obsługiwać wózki widłowe? 

Prowadzenie wózka widłowego to nie to samo, co kierowanie samochodem – prawo jazdy niestety nie wystarczy.
Obsługa tego typu pojazdów magazynowych (wózków elektrycznych, spalinowych czy wysokiego składowania)
wymaga doświadczenia, umiejętności, a przede wszystkim państwowych uprawnień.

Zgodnie z polskim prawem, pracownik, który chce zostać operatorem wózka widłowego, oprócz ukończonych 18 lat i minimalnego podstawowego wykształcenia, musi posiadać również odpowiednie uprawnienia na obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych. Warunkiem koniecznym jest przejście odpowiedniego kursu operatora wózka widłowego i zdanie egzaminu przed komisją kwalifikacyjną Urzędu Dozoru Technicznego.

Od 1 czerwca 2019 roku weszły w życie nowe zasady przyznawania uprawnień UDT. Wprowadzono dwa najważniejsze zmiany:

 • po pierwsze, zniesiono dotychczasowe kategorie dla wózków widłowych,
 • a po drugie, wprowadzono czasowe uprawnienia, nadawane na okres 5 lub 10 lat, w zależności od rodzaju pojazdu.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Jeżeli chodzi o wózki jezdniowe, kwalifikacje zostały ograniczone do dwóch kategorii, zgodnie z rozporządzeniem:

 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawniają również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia). Uprawnienia w tej kategorii są ważne przez 5 lat.
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – uprawnienia ważne przez 10 lat.

Po upływie okresu ważności, osoba musi przejść ponowną kwalifikację w UDT.

Dlaczego to jest tak ważne? Wyobraźmy sobie sytuację, w której osoba nieprzeszkolona, bez odpowiednich (lub aktualnych) uprawnień postanawia skorzystać z suwnicy, lub co gorsza, uruchomi wózek widłowy, aby samodzielnie przetransportować towary na palecie.

Konsekwencje mogą być dosyć poważne, włączając w to poważny wypadek wynikający z braku doświadczenia i umiejętności obsługi pojazdu magazynowego. Dodatkowo za prowadzenie pojazdu jezdniowego podnośnikowego bez wymaganych uprawnień na właściciela przedsiębiorstwa, jak i pracownika może zostać nałożona kara finansowa.

Czytaj również: Oznakowanie BHP w magazynie w świetle przepisów

Jak zabezpieczyć wózek widłowy i ograniczyć do niego dostęp?

W wielu przypadkach samo wyciągnięcie kluczyka ze stacyjki wózka widłowego nie zapewnia wystarczającego bezpieczeństwa. Kluczyk może dostać się w ręce osoby nieuprawnionej (np. w wyniku zgubienia czy kradzieży), co pozbawia nas kontroli nad tym, kto i w jaki sposób korzysta z pojazdu. Zwiększenie bezpieczeństwa pojazdu jest możliwe dzięki prostemu rozwiązaniu – wdrożeniu systemu uruchamiania pojazdu za pomocą karty zbliżeniowej. Kontrola dostępu z wykorzystaniem karty RFID umożliwia bardzo precyzyjne zabezpieczenie dostępu do urządzenia magazynowego, ograniczając go wyłącznie do określonej grupy osób lub konkretnej osoby. 

Istnieje możliwość wykorzystania kart RFID, które już służą do otwierania drzwi i rejestracji czasu pracy. To sprawia, że implementacja takiego systemu jest jeszcze bardziej praktyczna i efektywna.

Zobacz również: Inwentaryzacja z tagami RFID – jak to działa?

Jak działa system kontroli dostępu do wózków widłowych?

System dostępu oparty na technologii RFID jest bardzo prosty i działa na tej samej zasadzie co zbliżeniowa kontrola dostępu do drzwi (do pomieszczeń czy wejść do budynków). Przy wdrożeniu możemy wykorzystać nawet z tej samej, odpowiednio zaprogramowanej karty.

 • W ramach systemu do każdego wózka widłowego przypisana jest określona liczby pracowników, które mogą nim się poruszać. Każda z tych osób z kolei dysponuje indywidualną kartą zbliżeniową (zazwyczaj karty Mifare 13,56 MHz), która po przyłożeniu do czytnika pozwala na uzyskanie odpowiedniej autoryzacji i dostępu do pojazdu. 
 • Jeśli pracownik uzyska pozytywną autoryzację (system rozpozna kartę), na czytniku zaświeci się dioda, a przekaźnik umożliwi uruchomienie maszyny.
 • Po przyłożeniu karty do czytnika pracownik ma zazwyczaj około jednej minuty na uruchomienie wózka. Jeśli po tym czasie nie włoży kluczyka do stacyjki i nie uruchomi maszyny, całą procedurę należy powtórzyć.

Jak widać, system działa w bardzo prosty sposób i daje wymierne korzyści. W ten sposób pracodawca ma pewność, że do danego wózka widłowego dostęp będzie miał tylko i wyłącznie pracownik z odpowiednimi uprawnieniami UDT.

Kto powinien pomyśleć o tego typu rozwiązaniu? 

System dostępowy do wózków widłowych to rozwiązanie, które sprawdzi się wszędzie tam, gdzie dysponujemy mniejszą lub większą flotą magazynową. 

W praktyce tego typu zabezpieczenie sprawdzi się w większości przedsiębiorstw działających w bazach przemysłowych, farmaceutycznych, a także w logistyce i magazynowaniu. 

Wśród firm i organizacji, które szczególnie powinny rozważyć tego typu rozwiązanie, należą: 

 • Magazyny i centra dystrybucyjne, 
 • Przedsiębiorstwa produkcyjne, Przedsiębiorstwa farmaceutyczne i chemiczne, Sklepy internetowe (e-commerce), 
 • Firmy budowlane, 
 • Firmy logistyczne i transportowe, 
 • Porty i lotniska, 
 • Firmy zajmujące się gospodarką odpadami, 
 • Centra handlowe i supermarkety z dużymi magazynami. 

Zarządzanie dostępem do wózków widłowych w tych sektorach zapewnia wyższe standardy bezpieczeństwa i efektywności, ograniczając użytkowanie pojazdów do wykwalifikowanych operatorów i minimalizując ryzyko wypadków oraz nieautoryzowanego dostępu.

Dowiedz się więcej o: Oznakowanie poziome i pionowe magazynu

Zalety wdrożenia kontroli dostępu do pojazdów magazynowych

Wdrożenie tego typu systemu dostępowego do wózków widłowych opartego na technologii RFID przynosi szereg korzyści. Wdrażając dostęp na kartę do wózków widłowych, pracodawca zyskuje: 

Bezpieczeństwo: System dostępowy RFID minimalizuje ryzyko związane z obsługą wózków widłowych lub innych maszyn przez nieautoryzowane osoby. Dostęp do pojazdów jest możliwy tylko dla operatorów z uprawnieniami UDT, co znacząco redukuje ryzyko wypadków i innych groźnych incydentów na terenie pracy, np. kradzieży pojazdu.

Wygodna obsługa: System jest niezwykle prosty w zastosowaniu, nie wymaga wielkich przygotowań ze strony pracownika. Kompaktowe rozmiary karty RFID czynią ją wygodnym narzędziem dla operatorów. Łatwość jej przenoszenia oraz prostota użycia — wystarczy przyłożyć kartę do czytnika, aby umożliwić uruchomienie pojazdu — podnoszą komfort pracy.

Elastyczność: System oferuje prostą i szybką metodę dodawania oraz usuwania użytkowników upoważnionych do korzystania z maszyny. Dzięki temu zarządzanie dostępem staje się elastyczne i można je łatwo dostosować do zmieniających się potrzeb organizacji.

Oszczędności: Efektywne zarządzanie dostępem do wózków widłowych pozwala na redukcję kosztów operacyjnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Ograniczenie możliwości korzystania z pojazdów do wykwalifikowanego personelu zmniejsza prawdopodobieństwo awarii i uszkodzeń, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie wydatków na konserwację i naprawy.

O czym warto wiedzieć przed wdrożeniem systemu dostępu na wózki widłowe? 

Wdrożenie systemu dostępowego do wózków widłowych jest procesem, który wymaga indywidualnego dostosowania do specyfiki i potrzeb przedsiębiorstwa.

 • Przed instalacją systemu przeprowadzana jest dokładna analiza potrzeb przedsiębiorstwa. Ma to na celu zapewnienie, że system zostanie płynnie zintegrowany z działalnością firmy oraz spełni wszystkie oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa i efektywności.
 • Instalacja systemu na pojedynczym wózku widłowym zajmuje średnio 2 dni. Jest to czas niezbędny na zainstalowanie czytnika w pojeździe i jego konfigurację (np. ustawić prędkość transmisji, reakcję czytnika na aplikację karty, sprawdzić stan wejść, ustawić tryb odczytu karty). 
 • Przy wdrożeniach tego typu czytnik powinien być wyposażony w wodoszczelną obudowę (klasa co najmniej IP65), co pozwala na użytkowanie systemu nawet w przypadku maszyn przechowywanych na zewnątrz.

4 warianty instalacji

W dalszym etapie wgrywana jest lista uprawnionych operatorów, co w zależności od potrzeb, może być wykonane w czterech wariantach:

 • Najbardziej podstawowa opcja to jednorazowe wgrywanie listy uprawnionych osób na każdy wózek oddzielnie w trakcie konfiguracji. Jest to najtańsza, a zarazem najbardziej problematyczna opcja — przy kolejnych aktualizacjach wymaga ręcznego rozkręcania i fizycznego wgrywania zaktualizowanej listy na każdy wózek.
 • Istnieje możliwość rozszerzenia systemu o gniazdo RJ45, co umożliwia bezpośrednie podłączenie przez port i wgrywanie aktualnej listy osób bez konieczności rozkręcania czytnika. Jest to wygodne rozwiązanie, które ułatwia zarządzanie dostępem.
 • Możliwa jest również rozbudowa systemu o moduł Wi-Fi, co pozwala na zdalne zarządzanie listą osób z dostępem. Jest to droższa, ale również zaawansowana opcja.
 • Czwarty i ostatni wariant polega na wykorzystaniu połączenia Wi-Fi do zdalnego wgrywania listy przez sieć bezprzewodową. Dzięki wbudowanej klawiaturze istnieje możliwość wprowadzania dodatkowych informacji, takich jak przebieg wózka widłowego, poziom naładowania baterii (szczegóły do doprecyzowania) oraz godziny pracy na wózku.

Po wdrożeniu systemu klient otrzymuje oprogramowanie oraz instrukcję producenta, która umożliwia dodawanie i usuwanie kart, co pozwala mu na łatwe zarządzanie dostępem.

Dodatkowe opcje

Przy implementacji systemu warto rozważyć dodanie elementu opcjonalnego, jakim jest przełącznik na kluczyk. Pozwala on na uruchomienie urządzenia bez użycia karty, co jest szczególnie przydatne w sytuacjach awaryjnych lub podczas serwisowania. System zostanie wyposażony w taki przełącznik, co umożliwi ominięcie mechanizmu czytnika kart, przydatne np. przy serwisowaniu wózków widłowych.

Dodatkowo, przy złożeniu zamówienia na większą ilość urządzeń, istnieje możliwość wzbogacenia systemu o dodatkowe funkcje:

 • możliwość wprowadzenia informacji o stanie naładowania baterii wózków widłowych,
 • możliwość rejestrowania przepracowanych motogodzin.

Wdrożenie systemu kontroli dostępu do wózków widłowych na kartę RFID w magazynach czy centrach logistycznych zwiększy bezpieczeństwo i efektywność działań. Taka inwestycja nie tylko ogranicza ryzyko nieautoryzowanego dostępu do pojazdów magazynowych, ale również podnosi standardy pracy, minimalizując szanse na wypadki i nieporozumienia. Kluczowym aspektem jest jednak wybór doświadczonej ekipy do wdrożenia tego systemu. Profesjonalni instalatorzy dają gwarancję, że system zostanie zintegrowany z istniejącą infrastrukturą bez zbędnych przestojów, a jego działanie będzie intuicyjne i niezawodne dla uprawnionych użytkowników. 

Dowiedz się również: Jak wybrać terminal wózkowy?

Chcesz wdrożyć system kontroli dostępu na wózki widłowe?

Zapraszam do kontaktu telefonicznego ze mną pod numerem +48 515 135 478 lub mailowego pod adresem pt@sebitu.pl. Wybierzemy najlepsze rozwiązanie pod względem jakości, ceny i wymagań funkcjonalnych.

Ostatnia aktualizacja 2024-03-25

Piotr Tamulewicz - avatar.
Doradca ds. rozwiązań IT w SEBITU.