Rejestratory temperatur i wilgotności w aptece
Ile kosztuje serwis pogwarancyjny sprzętu IT? Cennik i zakres usług.
Rejestratory temperatur i wilgotności w aptece
Ile kosztuje serwis pogwarancyjny sprzętu IT? Cennik i zakres usług.
Pokaż wszystko

Usługa SEBITU – Wsparcie i Pomoc

W każdej branży, zwłaszcza magazynowej i logistycznej, utrzymanie sprzętu i infrastruktury IT w dobrej kondycji ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Co się stanie, gdy przez brak aktualizacji oprogramowania kolektory danych stracą część funkcji lub z powodu awarii jednego z access pointów “padnie” internet w jednej alejce magazynowej? Każde niedziałające urządzenie generuje straty, które w dalszej perspektywie mogą być trudne do “odrobienia”. Trzeba zadbać o odpowiednie zabezpieczenie w postaci umowy serwisowej.

Jakie są przyczyny awarii sprzętów firmowych?


Awarie sprzętu i infrastruktury IT spowodowane mogą być wieloma czynnikami. Najczęściej przyczynami są:

  • nieprawidłowy serwis i konserwacja urządzeń (np. stosowanie nieoryginalnych zamienników);
  • nadmierna i niezgodna z wytycznymi producenta eksploatacja sprzętu (np. druk większej liczby etykiet niż zaleca specyfikacja urządzenia);
  • brak aktualizacji oprogramowania, które konieczne są do prawidłowego działania (np. aktualizacja do najnowszej wersji Androida);
  • nieprzestrzeganie polityki cyberbezpieczeństwa w firmie (np. pracownik kliknął w mailu link z malware, przez co doprowadził do infekcji całej sieci);
  • uszkodzenia mechaniczne w trakcie użytkowania sprzętu (np. upadek kolektora danych na ziemię).

W urządzeniach lub systemie mogą pojawić się różne usterki i błędy. Jedne z nich są dosyć łatwe do przewidzenia i naprawy, a inne już nie. Awariom urządzeń nie jesteśmy w stanie w 100% zapobiec, ale możemy zminimalizować to ryzyko do minimum.

Jak wyjaśniałem w artykule o umowie serwisowej, sama gwarancja na sprzęt nie wystarczy. Gwarancja (dla firm 12-miesięczna) nie obejmuje awarii sprzętu, która wynika z czynników innych niż wady fabryczne czy błąd producenta danego sprzętu.
Aby zapewnić niezawodne działanie, musimy przeprowadzać regularne kontrole i konserwacje urządzeń, a także weryfikować bezpieczeństwo poszczególnych elementów infrastruktury informatycznej. Z perspektywy przedsiębiorcy ważne jest również to, jak szybko i sprawnie będzie można przywrócić dane urządzenie i system do działania po awarii. Po zakupie sprzętu konieczne jest wykupienie dodatkowej usługi, która zapewni tego typu zabezpieczenie – SEBITU Wsparcie i Pomoc (uzupełnienie gwarancji i kontraktu serwisowego producenta).

Usługa serwisowa pozwala nam również na bieżąco śledzić stan techniczny urządzeń i mieć kontrolę nad ich wydajnością i prawidłowym działaniem, a także równomierne rozłożenie kosztów związanych z jego eksploatacją.

Dlaczego warto zdecydować się na dodatkową usługę SEBITU?

Usługa SEBITU Wsparcie i Pomoc to dodatkowe wsparcie techniczne oferowane do kontraktów serwisowych urządzeń, które znajdują się w naszej ofercie (ZEBRA, MOTOROLA, HONEYWELL UNITECH, M3 MOBILE i innych). To pakiet usług, które uzupełnia i rozszerza kontrakt serwisowy producenta danego sprzętu. Znajdują się w nim elementy, które (chociażby z uwagi na barierę językową) mogą być trudne do realizacji przez zagraniczne centrum serwisowe.

Co wchodzi w skład usługi SEBITU Wsparcie i Pomoc?

SEBITU Wsparcie i Pomoc oferuję kilka rodzajów usług m.in. Help Desk, obsługa procesów serwisowych czy ponowna konfiguracja urządzeń po powrocie z serwisu. Poszczególne elementy usługi SEBITU Wsparcie i Pomoc można dowolnie modyfikować i elastycznie dopasować do indywidualnych potrzeb. Czas trwania tego typu usługi jest taki sam jak okres ważności kontraktu serwisowego z producentem sprzętu.

Help Desk

W ramach tej usługi Klient ma zapewnioną zdalną pomoc techniczną i konsultację w języku polskim dotyczącą obsługi i użytkowania urządzeń będących przedmiotem umowy. Klient może również zgłaszać usterki i awarie, a także rozwiązywać proste problemy za pośrednictwem maila lub telefonicznie. Help Desk dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 8:00 do 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Co daje Help Desk?

Nie wszyscy producenci udostępniają możliwość kontaktu z Help Desk w języku polskim, co może być problematyczne, zwłaszcza przy wyjaśnieniu zaawansowanych problemów technicznych. Kontaktując się bezpośrednio z polskim Help Deskiem masz pewność, że w pełni zrozumiemy Twój problem i szybko znajdziemy rozwiązanie na daną usterkę techniczną.

Zarządzanie przebiegiem procesu serwisowego.

W ramach tej usługi obejmujemy kompleksową obsługą cały proces naprawczy: od zgłoszenia serwisowego po raportowanie z przebiegu napraw. Zakresie naszych obowiązków należy między innymi: rejestracja zgłoszeń naprawczych w systemach serwisowych producentów i wysyłka urządzenia do centralnych serwisów. W dalszej kolejności śledzimy przebieg realizacji zgłoszenia, a także udzielamy informacji e-mailowych w sprawie stanu bieżących napraw.

Jakie korzyści ma z tego klient?

W ten sposób klient oszczędza czas, który musiałby poświęcić na zaznajomienie się z przebiegiem procesu serwisowego, skomplementowanie dokumentów, osobistą obsługę serwisu lub oddelegowanie do tego celu odpowiedniego pracownika. Specjaliści z SEBITU Wsparcie i Pomoc ściągają ten problem z barków klienta, który w tym może zająć się prowadzeniem własnego biznesu.

Konfiguracja sprzętu po naprawie.

W trakcie serwisu w większości przypadków urządzenia przywracane są do stanu fabrycznego. Po powrocie niezbędne jest skonfigurowanie ich do specyfiki danej organizacji czy przedsiębiorstwa. W ramach usługi SEBITU Wsparcie i Pomoc przywrócimy pierwotne ustawienia po naprawach producentów, a także zarchiwizujemy i przechowamy dokumenty zawierające te konfiguracje.
Usługi są realizowane w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania urządzeń z naprawy Producenta.

Instalowanie oprogramowania po naprawie.

SEBITU Wsparcie i Pomoc obok podstawowej konfiguracji przeprowadza również instalację i konfigurację dodatkowego oprogramowania.

Dlaczego warto?

To niezwykle cenne szczególnie dla firm, które mają dość ograniczone zasoby ludzkie w dziale IT. Nie tracimy czasu pracowników na rekonfigurację urządzenia. Urządzenie po ustawieniu właściwych parametrów może rozpocząć normalną pracę.

Ładowanie i test akumulatorów.

W ramach obsługi technicznej wykonujemy również rozładowanie i naładowanie sprawnych baterii przed wysyłką urządzenia. Przeprowadzamy również testy żywotności ogniw, by dokonać selekcji i wyeliminować uszkodzone baterie.

Zarządzanie sprzętem zastępczym.

Nie zawsze udaje się rozwiązać problem i naprawić urządzenie w odpowiednio krótkim terminie. Wówczas na czas naprawy trzeba skorzystać z urządzenia zastępczego. Pozwoli to na zachowanie ciągłości pracy w przedsiębiorstwie klienta. W ramach usługi SEBITU Wsparcie i Pomoc udostępniamy i zarządzamy sprzętem zastępczym w trakcie oczekiwania na powrót urządzenia z serwisu.

Co znajduje się w zakresie obowiązków klienta

Zakres usług przemyślany został w ten sposób, aby klient nie musiał sam zajmować się kwestiami związanymi z parkiem maszynowym i infrastrukturą. Obowiązki klienta zredukowane są do minimum koniecznego do poprawnej realizacji usługi. Poza tym Klient nie musi o niczym się martwić – wszystko spoczywa w naszych rękach

Obowiązki klienta:

  • Uzyskanie w Help Desk Sebitu numeru zgłoszenia serwisowego (RMA).
  • Zabezpieczenie przesyłanych urządzeń na czas transportu do napraw (Zaleca się korzystanie z oryginalnych opakowań producenta urządzeń.)
  • Umieszczenie numeru zgłoszenia RMA w widocznym miejscu na opakowaniu.

Podsumowując, dzięki usłudze SEBITU Wsparcie i Pomoc przedsiębiorca ma gwarancję, że sprzęt i oprogramowanie będzie zawsze w odpowiedniej kondycji, a awarie będą szybko usuwane z minimalnymi stratami dla przedsiębiorstwa. Można spokojnie skupić się na swoim głównym biznesie, mając pewność, że działanie urządzeń i systemów IT będzie zawsze na najwyższym poziomie.

Szukasz dostawcy sprzętu/usługi IT dopasowanych do potrzeb twojego biznesu?

Zapraszam do kontaktu telefonicznego ze mną pod numerem +48 515 135 478 lub mailowego pod adresem pt@sebitu.pl. Wybierzemy najlepszą opcję pod względem jakości, ceny i wymagań funkcjonalnych.

Ostatnia aktualizacja 2024-02-21

Piotr Tamulewicz - avatar.
Doradca ds. rozwiązań IT w SEBITU.