Częstotliwości LF, HF i UHF RFID i ich zastosowanie
Do czego służą szafy rack? O organizacji urządzeń sieciowych
Częstotliwości LF, HF i UHF RFID i ich zastosowanie
Do czego służą szafy rack? O organizacji urządzeń sieciowych
Pokaż wszystko

Kompleksowy przewodnik wyboru macierzy danych: parametry, funkcje i opcje

Dyski wpięte do macierzy danych.

Ostatnia aktualizacja 2024-01-16

W nowoczesnym świecie biznesu, gdzie dane stanowią kluczowy zasób, odpowiedni wybór macierzy danych staje się nie tyle opcją, ile koniecznością. Przechowywanie, zarządzanie i ochrona danych to wyzwania, które każda firma musi rozwiązać, aby utrzymać konkurencyjność i efektywność.

W tym artykule przyjrzymy się, jak wybrać odpowiednią macierz danych i zintegrować ją z istniejącym środowiskiem IT, aby maksymalizować jej potencjał dla Twojego przedsiębiorstwa.

Kluczowe czynniki do rozważenia przy wyborze macierzy danych

Stosując poniższe zalecenia, firmy mogą zapewnić, że ich macierze danych będą efektywnie wspierać ich operacje biznesowe, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i elastyczność niezbędną do przystosowania się do przyszłych zmian i wyzwań.

Przeznaczenie i wymagania biznesowe

Zrozumienie przeznaczenia i wymagań biznesowych jest kluczowe przy wyborze macierzy danych. Na przykład, firma zajmująca się analizą danych może wymagać macierzy o wysokiej przepustowości i szybkim dostępie do zasobów. Podczas gdy przedsiębiorstwo z sektora zdrowia może kłaść większy nacisk na bezpieczeństwo i zgodność z regulacjami dotyczącymi prywatności informacji. Określenie specyficznych potrzeb biznesowych pomaga w wyborze macierzy dyskowej, która najlepiej odpowiada na te wymagania, co jest kluczowe dla optymalizacji inwestycji i zapewnienia niezbędnej funkcjonalności. Nie ma rozwiązania uniwersalnego – każda firma powinna dostosować wybór do swoich unikalnych wymagań.

Aczkolwiek w dobie wzrostu zagrożeń atakami cybernetycznymi i regulacji dotyczących ochrony danych, bezpieczeństwo powinno być jednym z głównych kryteriów przy wyborze macierzy danych. Inwestycje w zaawansowane rozwiązania zabezpieczające są niezbędne.

Bezpieczeństwo danych to jedno z najważniejszych kryteriów przy wyborze macierzy dyskowej

Skalowalność i adaptacyjność do przyszłych potrzeb

Skalowalność i adaptacyjność macierzy danych to kluczowe cechy, które pozwalają przedsiębiorstwom na elastyczne dostosowanie się do zmieniających się wymagań i wzrostu ilości danych. W erze cyfrowej, gdzie wolumeny danych rosną w zaskakującym tempie, zdolność do skalowania macierzy danych jest niezbędna. Wybierając ją, ważne jest, aby zwrócić uwagę na możliwości rozbudowy – zarówno w zakresie pojemności dyskowej, jak i wydajności.

Z myślą o rosnącej ilości danych, która w 2023 roku wzrosła o prawie 24% w stosunku do poprzedniego roku, warto inwestować w rozwiązania, które są skalowalne i mogą się dostosować do przyszłych potrzeb. Dla przykładu, firma, która na początku potrzebuje macierzy o pojemności 50 TB, powinna rozważyć opcję, która pozwoli na rozbudowę do 100 TB lub więcej bez konieczności wymiany całego systemu. Taka przewidywalność i elastyczność inwestycji pozwala na optymalizację kosztów i zapewnia, że technologia będzie nadążać za potrzebami biznesu i nie stanie się przestarzałym obciążeniem.

Kompatybilność z istniejącą infrastrukturą IT

Kompatybilność nowo wybranej macierzy dyskowej z istniejącą infrastrukturą IT jest zasadniczym czynnikiem, który wpływa na płynność integracji i efektywność operacyjną. Ważne jest, aby upewnić się, że nowa macierz danych będzie współpracować z obecnym sprzętem i oprogramowaniem, minimalizując potrzebę kosztownych i czasochłonnych modyfikacji. Na przykład, jeśli firma korzysta z określonego typu systemu operacyjnego lub oprogramowania bazodanowego, macierz danych musi być z nim zgodna, aby zapewnić bezproblemową integrację i wydajność.

Koszty i ROI związane z inwestycją w macierz danych

Koszty inwestycji w macierz danych mogą być znaczące, ale muszą być rozważane w kontekście potencjalnego zwrotu z inwestycji (ROI). Zakup macierzy danych dla małego lub średniego przedsiębiorstwa może kosztować od 10 000 do 100 000 złotych, w zależności od wymagań i specyfikacji. Co więcej, koszty operacyjne, takie jak zużycie energii koszty chłodzenia, są istotnymi elementami całkowitego kosztu posiadania (TCO).

Z drugiej strony, inwestycja w wysokowydajną macierz danych może przynieść znaczące korzyści, takie jak poprawa szybkości dostępu do danych, co przekłada się na wzrost produktywności. W branżach takich jak e-commerce, gdzie szybkość przetwarzania danych bezpośrednio wpływa na sprzedaż, często obserwuje się wzrost przychodów po wdrożeniu wydajniejszych macierzy danych.

Koszty związane z awariami i przestojami systemu, które mogą wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy zł za każdą godzinę przestoju, również są czynnikiem decydującym. Inwestycja w odpowiednie funkcje redundancji i backupu może znacząco obniżyć te ryzyka, co przekłada się na lepszy ROI.

Szczegółowe omówienie parametrów macierzy danych

Parametry techniczne macierzy danych to fundament, na której opiera się jej wydajność, funkcjonalność i ogólna przydatność dla przedsiębiorstwa. Są one kluczowe w procesie decyzyjnym, gdyż wpłyną na zdolność systemu do spełnienia określonych wymagań biznesowych.

Liczba dysków, rodzaje dysków, maksymalna pojemność

Liczba dysków w macierzy, ich rodzaje oraz maksymalna pojemność to istotne parametry, które bezpośrednio wpływają na ilość przestrzeni do przechowywania, wydajność i ogólną efektywność systemu.

 • Liczba dysków określa, ile dysków twardych może zostać zainstalowanych w macierzy. Jest to najczęściej od kilku do kilkudziesięciu. To bezpośrednio przekłada się na pojemność i wydajność, ale również na ilość wytwarzanego ciepła i zużycie energii. Na przykład, macierze z większą liczbą dysków HDD mogą być mniej efektywne niż konfiguracje z dyskami SSD.
 • Z tego powodu rodzaje dysków również mają wpływ na szybkość, pojemność i niezawodność. Dyski HDD są bardziej przystępne cenowo i oferują większą pojemność, lecz są wolniejsze od dysków SSD, które zapewniają szybszy dostęp do danych i lepszą wydajność. Wiele nowoczesnych macierzy danych stosuje hybrydowe konfiguracje, łącząc HDD i SSD, aby zbilansować koszt, pojemność i wydajność.
 • Maksymalna pojemność, określająca całkowitą ilość danych, jaką macierz może przechowywać, jest bezpośrednio związana z liczbą i rodzajem dysków. Na przykład, macierz z 10 dyskami HDD o pojemności 10 TB każdy to 100 TB miejsca na dane.

Co więcej, prędkość obrotowa i cache dysków HDD wpływają na szybkość odczytu/zapisu danych, a maksymalna przepustowość i IOPS (Input/Output Operations Per Second) są kluczowe w środowiskach wymagających intensywnego przetwarzania danych. W konfiguracjach z wieloma dyskami, takich jak RAID, zwiększa się również odporność na awarie, co jest krytyczne dla ciągłości działania biznesu.

Tryby RAID i ich znaczenie

Tryby RAID (Redundant Array of Independent Disks) to newralgiczny element w konfiguracji macierzy danych, mający bezpośredni wpływ na jej wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo danych. RAID jest technologią, która łączy wiele dysków fizycznych w jeden logiczny zespół, zwiększając odporność na awarie i poprawiając wydajność. Istnieje kilka różnych poziomów RAID, z których każdy oferuje trochę inne cechy:

 • RAID 0 (Striping): W tym trybie dane są rozłożone równomiernie na wszystkich dyskach, co zwiększa prędkość odczytu/zapisu. Jest to rozwiązanie zwiększające wydajność, ale nie oferuje redundancji, co oznacza, że awaria jednego dysku prowadzi do utraty danych na wszystkich dyskach.
 • RAID 1 (Mirroring): Zapewnia pełną redundancję poprzez kopiowanie danych na dwa dyski. Jeśli jeden dysk zawiedzie, drugi nadal zawiera wszystkie dane. Jest to rozwiązanie skupione na bezpieczeństwie danych, ale wymaga podwojenia ilości dysków.
 • RAID 5 (Striping with Parity): Łączy szybkość RAID 0 z dodatkową ochroną danych. Bity parzystości (umożliwiające odzyskanie danych) są rozłożone na wszystkich dyskach. W przypadku awarii jednego dysku, dane mogą zostać odtworzone z pozostałych.
 • RAID 6 (Striping with Double Parity): Podobny do RAID 5, ale z dodatkową warstwą ochrony, umożliwiającą przetrwanie awarii dwóch dysków.
 • RAID 10 (Combination of RAID 1 and RAID 0): Oferuje szybkość RAID 0 i bezpieczeństwo RAID 1 poprzez połączenie stripingu i mirroringu.

Wybór odpowiedniego poziomu RAID zależy od konkretnych wymagań przedsiębiorstwa dotyczących wydajności, pojemności i niezawodności. Na przykład, firmy wymagające wysokiej wydajności i pojemności mogą wybrać RAID 0, podczas gdy te, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo danych, mogą skłaniać się ku RAID 1, RAID 5 lub RAID 6.

Interfejsy i kompatybilność z siecią

Interfejsy i kompatybilność z siecią to istotne aspekty macierzy, które decydują o sposobie, w jaki urządzenie komunikuje się z innymi elementami infrastruktury IT. Wybór odpowiednich interfejsów ma bezpośredni wpływ na wydajność, skalowalność i integrację systemu.

 • Typy interfejsów: macierze dyskowe mogą korzystać z różnych interfejsów, takich jak SATA, SAS, czy Fibre Channel. SATA (Serial ATA) jest powszechnie stosowany ze względu na koszt i kompatybilność, ale oferuje niższą prędkość przesyłu danych niż SAS (Serial Attached SCSI) lub Fibre Channel, które są wybierane w bardziej wymagających środowiskach. Interfejsy te różnią się przepustowością, niezawodnością i zasięgiem, co wpływa na szybkość i efektywność operacji.
 • Sieciowe protokoły dostępu do danych: protokoły takie jak iSCSI (Internet Small Computer Systems Interface) lub NFS (Network File System) umożliwiają dostęp do danych przechowywanych na macierzy przez sieć. iSCSI wykorzystuje istniejącą infrastrukturę sieci Ethernet i jest popularnym wyborem dla implementacji macierzy danych w środowiskach o mniejszych wymaganiach. NFS jest często stosowany w środowiskach Unix i Linux i pozwala na łatwe udostępnianie plików w sieci.
 • Zgodność z sieciowymi standardami: ważne jest, aby macierz danych była kompatybilna z obecną infrastrukturą. Należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak typy przewodów, standardy sieciowe (np. Ethernet 10/100/1000 Mbps, 10 Gbps) oraz kompatybilność z przełącznikami i routerami.
 • Zdalny dostęp i zarządzanie: Nowoczesne macierze danych często oferują zdalne interfejsy zarządzania, pozwalające administratorom na monitorowanie i konfigurację systemu z dowolnego miejsca. Funkcje te zwiększają elastyczność i reaktywność w zarządzaniu zasobami danych.

Rozważenie tych aspektów jest kluczowe dla zapewnienia, że wybrana macierz danych będzie mogła efektywnie i bezproblemowo współpracować z istniejącą infrastrukturą sieciową, jednocześnie oferując optymalną wydajność i dostępność danych.

Disaster Recovery Plan – ochroń dane przed ich utratą

Funkcjonalności dodatkowe

Poza podstawowymi funkcjami przechowywania danych, nowoczesne macierze oferują szereg dodatkowych funkcjonalności, które zwiększają ich wartość i użyteczność w przedsiębiorstwie.

 • Backup i Disaster Recovery (DR): Te funkcje są kluczowe dla ochrony danych przed utratą i szybkiego przywracania normalnej działalności po awariach. Systemy backupu pozwalają na regularne kopiowanie danych, co umożliwia ich odzyskanie w przypadku uszkodzenia lub utraty. Disaster Recovery to zbiór szerszych strategii i technologii, których celem jest szybkie przywracanie dostępu do danych i aplikacji po większej awarii, np. awarii sprzętu, klęsce naturalnej czy ataku cybernetycznym.
 • Deduplikacja danych: To proces redukcji ilości przechowywanych danych przez eliminację duplikatów. Może znacznie zwiększyć efektywność wykorzystania przestrzeni dyskowej, co jest szczególnie ważne w środowiskach z dużym wolumenem danych.
 • Kompresja danych: zmniejsza ilość zajmowanej przestrzeni przez dane. Jest to szczególnie przydatne w środowiskach, gdzie przechowywane są duże ilości danych, które nie są regularnie używane, ale muszą być zachowane, np. do celów archiwalnych czy zgodności z przepisami.
 • Automatyzacja zarządzania: Funkcje automatyzacji, takie jak automatyczne przenoszenie danych (auto-tiering), pozwalają na optymalizację wykorzystania zasobów poprzez przenoszenie danych między różnymi poziomami przechowywania w zależności od ich aktualnej ważności i częstotliwości użycia.
 • Szyfrowanie danych: W celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, wiele macierzy oferuje szyfrowanie danych na poziomie dysku lub całego systemu. Jest to kluczowa funkcja w kontekście wzmacniania bezpieczeństwa danych.
 • Analiza i raportowanie: Zaawansowane macierze mogą oferować narzędzia do analizy wykorzystania danych i wydajności systemu, co pomaga w optymalizacji zasobów i planowaniu przyszłych potrzeb przestrzeni dyskowej.

Włączenie tych funkcjonalności znacznie podnosi wartość macierzy, zapewniając nie tylko przechowywanie danych, ale również kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony, zarządzania i optymalizacji zasobów danych.


Wyślij do nas zapytanie ofertowe przez formularz kontaktowy wybierzemy wspólnie najlepsze urządzenie.

Wsparcie techniczne i serwis

Kiedy wybierasz macierz danych dla swojej firmy, ważne jest, aby mieć pewność, że w razie potrzeby otrzymasz odpowiednie wsparcie. Kryteria, na które należy zwrócić uwagę:

 • Dostępność wsparcia technicznego
 • Różne poziomy wsparcia technicznego
 • Serwis i konserwacja
 • Szkolenia i materiały edukacyjne
 • Gwarancje i umowy SLA

Nie wybierasz tylko sprzętu, ale cały pakiet usług, który pomoże wykorzystać maksimum swoich możliwości. Dobre wsparcie techniczne i serwis to klucz do spokojnego i efektywnego wykorzystania technologii w Twojej firmie.
Sprawdź też nasz artykuł: Kontrakty serwisowe producentów – na co zwrócić uwagę?

Główni producenci macierzy danych (podział Enterprise i dla MŚP)

Rynek macierzy danych jest dość zróżnicowany, z producentami oferującymi rozwiązania zarówno dla dużych instytucji (Enterprise), jak i dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Dla Enterprise

 • Dell EMC: Znany z oferowania wydajnych i niezawodnych rozwiązań dla dużych firm, jest liderem w technologiach przechowywania danych.
 • HPE (Hewlett Packard Enterprise): Oferuje zaawansowane macierze danych, które są cenione za wysoką wydajność i skalowalność, idealne dla dużych przedsiębiorstw.
 • IBM: Z długą historią innowacji, dostarcza mocne rozwiązania w zakresie przechowywania danych, szczególnie cenione za zaawansowane funkcje analizy i zarządzania danymi.

Dla MŚP

 • Synology: Znany z oferowania niezawodnych macierzy NAS (Network Attached Storage), które są idealne dla MŚP poszukujących ekonomicznych i łatwych w zarządzaniu rozwiązań.
 • QNAP: Popularny wybór dla MŚP, oferujący szeroką gamę macierzy NAS, które łączą wydajność z intuicyjnym interfejsem użytkownika.
 • NetApp: Chociaż często kojarzony z rozwiązaniami enterprise, również oferuje rozwiązania dla MŚP, które są cenione za ich efektywność i wszechstronność.

Zobacz też poradnik: Jak wybrać odpowiedni serwer dla firmy? Poradnik zakupowy

Rodzaj i wielkość macierzy dyskowych zależy od potrzeb przedsiębiorstwa

Rekomendacje na podstawie różnych scenariuszy biznesowych

Scenariusz dla małej firmy z ograniczonym budżetem

 • Potrzeby: Niewielka firma księgowa potrzebuje macierzy danych do przechowywania ważnych dokumentów klientów i codziennej pracy z danymi.
 • Rekomendacja: W tym przypadku idealnym wyborem może być macierz NAS od Synology lub QNAP. Oferują one przystępne cenowo, ale solidne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które doskonale sprawdzą się w mniejszych środowiskach. Są niezawodne i zapewniają wystarczającą pojemność dla potrzeb małej firmy, a także proste opcje backupu i zdalnego dostępu do danych.

Scenariusz dla większego przedsiębiorstwa wymagającego wysokiej wydajności

 • Potrzeby: Firma produkcyjna z dużą ilością danych transakcyjnych, która wymaga szybkiego dostępu do danych i wysokiej dostępności systemu.
 • Rekomendacja: W tej sytuacji warto rozważyć rozwiązania od Dell EMC lub HPE. Ich macierze są przystosowane do obsługi dużych ilości danych i oferują wysoką wydajność oraz niezawodność. Modele te zapewnią także zaawansowane opcje zarządzania danymi, co jest kluczowe w środowiskach o intensywnym przetwarzaniu danych.

Best practices w konfiguracji i zarządzaniu

Zarządzanie macierzą danych wymaga uwagi na kilka kluczowych aspektów, które zapewnią jej efektywne i bezproblemowe działanie:

 • Maksymalizacja wydajności: Skup się na dostosowaniu ustawień macierzy do specyficznych potrzeb Twojego biznesu. Obejmuje to takie aspekty jak alokacja przestrzeni dyskowej, wybór odpowiednich trybów RAID oraz optymalizację ustawień cache, aby zwiększyć szybkość przetwarzania danych.
 • Zarządzanie pojemnością: Regularnie monitoruj użycie przestrzeni dyskowej i planuj jej rozbudowę z wyprzedzeniem. Utrzymywanie wystarczającej wolnej przestrzeni zapewni płynność operacji i umożliwi łatwiejszą skalowalność w przyszłości.
 • Zabezpieczenia: Oprócz zasadniczych funkcji bezpieczeństwa, takich jak szyfrowanie danych, ważne jest również stosowanie zasad kontroli dostępu i autoryzacji użytkowników, aby upewnić się, że tylko upoważnione osoby mają dostęp do wrażliwych danych.
 • Regularne przeglądy i konserwacja: Zaplanuj regularne przeglądy techniczne i konserwacje, aby upewnić się, że macierz działa efektywnie i jest wolna od potencjalnych problemów technicznych. Wczesne wykrywanie i rozwiązywanie drobnych problemów może zapobiec poważniejszym awariom w przyszłości.
 • Dokumentacja i procedury operacyjne: Utrzymuj aktualną dokumentację dotyczącą konfiguracji i zarządzania macierzą danych. Opracuj standardowe procedury operacyjne (SOPs) dla zespołów IT, aby zapewnić spójność i efektywność w codziennym zarządzaniu.

Trendy i innowacje technologiczne

W kontekście przyszłości macierzy danych, kilka kluczowych trendów i innowacji rysuje się na horyzoncie:

 • Rozwój technologii NVMe: Technologia NVMe (Non-Volatile Memory Express) rewolucjonizuje przechowywanie danych, oferując wyjątkową szybkość przesyłania. Macierze danych wykorzystujące NVMe osiągają znacząco wyższą wydajność, co przekłada się na szybszy dostęp i przetwarzanie danych. 
 • Sztuczna inteligencja (AI) w zarządzaniu danymi: otwiera nowe horyzonty w efektywności macierzy danych. AI umożliwia nie tylko automatyzację codziennych zadań, ale także optymalizację wydajności i przewidywanie przyszłych potrzeb przechowywania. 
 • Integracja z technologiami Internetu Rzeczy (IoT): otwiera to nowe możliwości dla macierzy, szczególnie w zakresie przetwarzania i analizy danych z szerokiej gamy urządzeń połączonych. Macierze dyskowe będą musiały być dostosowane do obsługi ogromnych wolumenów danych generowanych przez urządzenia IoT, oferując nie tylko przechowywanie, ale także zaawansowane możliwości analizy w czasie rzeczywistym.

Podsumowanie

Podsumowując, odpowiedni wybór i integracja macierzy danych to kluczowe kroki dla każdej firmy w dobie cyfrowej transformacji. Ten artykuł przedstawił praktyczne wskazówki, jak wybrać macierz danych dostosowaną do specyficznych potrzeb biznesowych oraz jak zintegrować ją z istniejącym środowiskiem IT, maksymalizując jej efektywność i wydajność.

Zrozumienie tych aspektów pozwoli na lepsze wykorzystanie danych jako zasobu strategicznego, umożliwiając firmom lepsze zarządzanie informacjami i osiąganie konkurencyjnych przewag w szybko zmieniającym się świecie.

Potrzebujesz wsparcia w kwestii macierzy danych?

Zapraszam do kontaktu telefonicznego ze mną pod numerem +48 515 135 478 lub mailowego pod adresem pt@sebitu.pl. Wybierzemy najlepsze rozwiązanie pod względem jakości, ceny i wymagań funkcjonalnych.

Piotr Tamulewicz - avatar.
Piotr Tamulewicz, doradca ds. rozwiązań IT w SEBITU.