Czym się różni drukarka półprzemysłowa od przemysłowej?
25 stycznia, 2022
Tagi RFID – rodzaje i zastosowanie
31 stycznia, 2022
Pokaż wszystko

Jak uzasadnić budżet na modernizację WLAN/LAN przed zarządem? Poradnik dla kierowników IT


Coraz więcej firm nie tylko przenosi swoje zasoby do chmury, ale również łączy swoje systemy
w sposób bezprzewodowy. Niektóre firmy skupiają się na pozornie bezpieczniejszych połączeniach kablowych, ale one również wymagają ciągłej kontroli i modernizacji. Żadne przedsiębiorstwo nie może pozostać w tyle, jeśli chodzi o rozwój sieci i co za tym idzie podnoszenie bezpieczeństwa ciągłości działania jak i zabezpieczenia przed atakami. w swojej organizacji. Niestety często kierownictwo woli przeznaczać środki na rozwój innych obszarów działalności. Czy to słuszne podejście?

Bezpieczeństwo ciągłości biznesowej i zwiększona liczba otrzymywanych i analizowanych danych o wzroście cyberprzestępczości to główne tematy, które trzeba mieć na uwadze, rozwijając infrastrukturę WLAN/LAN w przedsiębiorstwie.

W poniższym artykule przedstawię argumenty, dzięki którym będziesz mógł w prosty sposób uzasadnić potrzebę modernizacji sieci lokalnej. Jestem przekonany, że pozwoli to na zrozumienie przez zarząd konieczności uwzględnienia tych działań w budżecie, ponieważ są one kluczowym aspektem prawidłowego funkcjonowania firmy.

Uporządkuj swoje obawy

Rozmowy na temat finansów w żadnej firmie nie są łatwe. Doświadczenie pokazuje również, że nie zawsze budżety zaplanowane są zgodnie z realnymi wymaganiami, ale tworzone są na podstawie umiejętności komunikacji liderów poszczególnych działów. Kierownik IT przygotowując się do rozmowy na temat planowania wydatków, powinien zdawać sobie sprawę z kilku kwestii, które mogą działać na jego niekorzyść. Będą to między innymi:

 • wysokie ceny usług informatycznych,
 • brak zmaterializowania efektów prac, które są widoczne głównie wirtualnie (bezpieczeństwo),
 • konieczność ciągłego inwestowania w modernizację struktury sieciowej(przestarzały sprzęt i oprogramowanie spowalnia działania procesowe).

Wiedząc już, jakie są Twoje główne problemy, możesz przygotować kontrargumenty, które celnie rozwieją wątpliwości. Rzetelne przygotowanie się sprawi, że na rozmowie będziesz mógł skupić się na kolejnych punktach swojego wywodu, nie czując zagrożenia z powodu zadawanych niewygodnych pytań. Nie uciekaj od problemów, tylko jasno przedstaw, z czego one wynikają.

Połączenie sieciowe w firmie jest bardzo ważne i należy nieustannie poprawiać jego infrastrukturę. Zaplanuj dokładnie potrzeby przedsiębiorstwa, w którym pracujesz. Zdecyduj, czy możliwe jest połączenie LAN, WLAN czy konieczna jest sieć hybrydowa? Dokładnie przeanalizuj bieżącą sieć i znajdź jej słabe punkty >>.

Złapanie porozumienia z zarządem będzie prostsze, jeśli poprawnie zdefiniujesz wszystkie problemy oraz ewentualne zagrożenia wynikające z dotychczasowych rozwiązań i przedstawisz to w formie koszt/ryzyka które firma musi ponieść.

Jak działają inne firmy?

Kolejnym ważnym krokiem będzie poznanie, w jaki sposób działa konkurencja. Jest to punkt odniesienia, który umożliwi porównanie do innych uczestników rynku. Oczywiście nie uzyskasz nigdy pełnej wiedzy, ale możesz wykorzystać do tego doświadczenia swoje lub współpracowników z firm, w których pracowaliście w przeszłości. Dodatkowo warto zwrócić się do firm wykonujących kompleksowe modernizacje sieci LAN/WLAN >>. Dzięki temu nie tylko poznasz koszty, ale również przekonasz się, jak wygląda oferta i na czym skupiają się profesjonaliści w tej materii.

Dopasuj argumentację do konkretnego stanowiska

Musisz zwrócić szczególną uwagę na stanowisko osoby, której będziesz przedstawiał swoją propozycję. Pracownicy na różnych szczeblach inaczej patrzą na zagadnienia inwestowania w rozwój systemów informatycznych. Prawidłowe dopasowanie argumentów do współpracownika jest kluczem w uzyskaniu lepszej pozycji negocjacyjnej i pozwoli na owocny przebieg rozmów na ten temat.

Dyskusja związana z przeznaczeniem funduszy na rozwój infrastruktury WLAN/LAN będzie obejmowała poniższe kluczowe stanowiska:

DYREKTOR FINANSOWY

Ja zawsze zaczynam od najtrudniejszego wyzwania. Osoba piastująca tę funkcję jest nastawiona na optymalizację kosztów, więc można założyć jej początkową niechęć do zwiększania nakładów finansowych na ten cel. Dlatego powinieneś w tym wypadku uzbroić się nie tylko w wiedzę merytoryczną, ale również wiedzieć wszystko o przewidywanym budżecie.

Stwórz model finansowy takiego przedsięwzięcia i uwzględnij w nim takie elementy jak:

 • wycena usług krótko- oraz długoterminowych,
 • schemat rozliczeń w skali miesięcznej i rocznej,
 • benchmarking kosztów (sprawdź, w jaki sposób podobne inwestycje były przeprowadzane w innych firmach),
 • przygotuj także schemat współpracy z podwykonawcami oraz zasobami wewnętrznymi. [1]

Tak przygotowana strategia przekona dyrektora finansowego, że jesteś świadomym kierownikiem i łatwiej mu będzie zaufać Twojej wizji działania.

DYREKTOR LOGISTYKI

W tym przypadku musisz skupić się na pokazaniu wartości dodanej, którą wniesie rozwój sieci LAN/WLAN. Najłatwiej będzie skierować uwagę na elementy związane z ułatwianiem przekazu informacji w firmie oraz szeroki dostęp do danych dla każdego pracownika. Zyskasz również, jeśli przygotujesz kilka gotowych rozwiązań problemów dotykających wewnątrzfirmowe procesy logistyczne. Zasugeruj również postępujące zwiększanie się rozmiarów baz danych, które nie będą poprawnie analizowane bez prawidłowego przekazywania ich pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy.

DYREKTOR PRODUKCJI

Ta osoba jest odpowiedzialna za cały proces produkcyjny w przedsiębiorstwie i to jej będzie zależeć na zwiększeniu wydajności linii produkcyjnej. Stworzenie sieci WLAN >> umożliwia lepsze dostosowanie się do współczesnych potrzeb wynikających z konieczności coraz szerszego wykorzystywania nowoczesnych technologii np. robotów przemysłowych. Jest to kierunek, w którym zmierza cały świat.

Tylko w latach 2014-2019 liczba takich robotów zwiększyła się o 85%. [2]Dzięki dobrze rozwiniętej sieci lokalnej przedsiębiorstwo będzie mogło wdrażać innowacje i zwiększać swoją konkurencyjność na rynku poprzez zwiększenie wydajności i optymalizacji kosztów. Takie argumenty na pewno przypadną do gustu osobie odpowiedzialnej za produkcję.

DYREKTOR HANDLOWY

W tym wypadku musisz przygotować się na szereg pytań związanych z wpływem proponowanych modernizacji na atrakcyjność oferowanych produktów. Skup się na przedstawieniu planowanej inwestycji językiem korzyści, czyli tak, jakbyś chciał tej osobie “sprzedać” swój pomysł. Dzięki temu szybciej dojdziecie do porozumienia, że zmiany są konieczne, a wyroby firmy staną się przez to chętniej kupowane. Pamiętaj, że musisz opierać się na twardych danych, ponieważ osoby pracujące w obszarze handlu nastawione są na maksymalizację zysków. Najlepszy efekt osiągniesz, gdy pokażesz dyrektorowi handlowemu, jaki wpływ będzie miała lepsza sieć lokalna na klienta końcowego i na dopasowanie produktu do jego potrzeb.

CEO

Na koniec została najważniejsza osoba w firmie. Może wydawać się, że taka rozmowa będzie dla Ciebie najcięższa, jednak to nie prawda. Jeśli dobrze przygotujesz się do powyższych punktów, to masz już wszystko gotowe. Ważne jest, żebyś w czasie swojej prezentacji nie wnikał w szczegóły, które dotyczą poszczególnych działów. Uwzględnij w swojej wypowiedzi informację na temat zwiększenia szybkości i bezpieczeństwa komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa, ale też zwiększenie bezpieczeństwa przed atakami cyber… W tym wypadku musisz przedstawić korzyść dla ogółu przedsiębiorstwa. Z jednej strony już masz wszystkie argumenty przygotowane, ale musisz poprawnie połączyć wszystkie elementy w całość, aby stworzyć koncepcję prostą w odbiorze i uwzględniającą holistyczny wpływ modernizacji na firmę.

Podkreśl rolę bezpieczeństwa wszystkich procesów w przedsiębiorstwie

Ataki hakerów są w obecnych czasach czymś bardzo powszechnym. Firma Atlas szacuje, że cyberprzestępcy na całym świecie mogą zarobić łącznie nawet 1,5 biliona dolarów rocznie. [3] Jest to kwota astronomiczna, która jest pozyskiwana z milionów przedsiębiorstw, które niedostatecznie dobrze zabezpieczyły swoje systemy przed takimi atakami. Twoją rolą jako kierownika działu IT jest minimalizacja ryzyka wystąpienia takiej sytuacji. Nie jest to proste zadanie również w Polsce, ponieważ liczba cyberataków systematycznie rośnie.

W 2016 roku było 35 000 takich przypadków, natomiast w 2020 roku już 55 000. Jest to wzrost o niemal 60% i dane te zmuszają do wykazania się szczególną ostrożnością w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego. [4]

Wycieki danych są obecnie plagą nie tylko firm, które nie mają zasobów na tworzenie skutecznej ochrony sieciowej, ale również dużych korporacji jak np. Volkswagen. W tym przypadku wyciekły wrażliwe dane klientów, jak i dane finansowe spółki. [5] Takie przypadki są bardzo niebezpieczne. Narażają firmę na straty wizerunkowe, a także mogą prowadzić do odpowiedzialności karnej.

Co więcej, Twoja firma może stracić informacje, które wykorzystane przez konkurencję doprowadzą do zmniejszenia Twojej przewagi rynkowej. Hakerzy szybko dopasowują się do nowych rozwiązań blokujących niepożądany dostęp i łamią coraz trudniejsze kody. Na Tobie spoczywa obowiązek ciągłych modernizacji sieci, które zabezpieczą dane i pozwolą na spokojną pracę wszystkich działów.

Znając zagrożenia, jesteś w stanie bronić się przed nimi, a także przedstawić realność obaw zarządowi. Osoby decyzyjne będąc świadome prawdopodobieństwa wystąpienia takiego incydentu, będą bardziej skłonne ująć Twoje postulaty w budżecie, a co za tym idzie – Twoja praca będzie skuteczniejsza.

Modernizacja sieci LAN/WLAN: to koszt czy inwestycja?

Jakikolwiek wydatek rozwijający przedsiębiorstwo powinien być traktowany jako inwestycja. Nie inaczej jest z modernizacjami sieci informatycznych. Oczywiście obecne ceny usług informatycznych są dość wysokie, ale ich wpływ na poprawę wydajności przedsiębiorstwa jest bezdyskusyjny i powoduje szybki zwrot poniesionych kosztów.

Do tego celu możesz porównać obecne dochody z tymi planowanymi. Dzięki temu łatwo wyliczysz okres zwrotu z inwestycji i łatwiej uzasadnisz konieczność dofinansowania Twojego działu. Warto zauważyć również, że każda kolejna inwestycja upraszcza działania połączenia sieciowego i powoduje optymalizację kosztów związanych z jej obsługą.

Ciekawym pomysłem są również wszelkiego rodzaju dofinansowania zewnętrzne, które mogą zostać przeznaczone na cele związane z rozwojem sieci LAN/WLAN. Planowane programy rządowe i europejskie skupiają się obecnie głównie na rozwiązaniach cyfrowych. Takie działania pomogą ograniczyć koszty, które częściowo będą pokrywane z budżetu państwa.

Na koniec musisz wiedzieć, że to Ty jesteś specjalistą w tym temacie, a nie Twoi współpracownicy. Przygotuj się dobrze do takiej rozmowy pod względem merytorycznym, żeby czuć się komfortowo i móc szczegółowo odpowiedzieć na pytania z tym związane. Zwróć przy tym uwagę na używanie języka zrozumiałego dla osób niepracujących w IT.

Mając dogłębną wiedzę i znając argumenty przedstawione w artykule, będziesz pewny siebie, a negocjacje w sprawie budżetowania będą szły pomyślnie. Ty z kolei poczujesz ulgę związaną z docenieniem pracy Twojego działu i przekazaniem mu należnych środków finansowych.

W tym artykule skupiłem się przede wszystkim na temacie modernizacji sieci WLAN/LAN. Temat budżetu na IT w firmie jest znacznie szerszy, dlatego zachęcam Cię do lektury mojego drugiego artykułu na ten temat:
Jak uzasadnić przełożonym budżet na IT? >>

Szukasz partnera do wdrożenia sieci przewodowej lub/i bezprzewodowej?

Zapraszam do kontaktu telefonicznego ze mną pod numerem +48 515 135 478 lub mailowego pod adresem pt@sebitu.pl. Wspólnie przejdziemy proces wdrożenia sieci informatycznej w przedsiębiorstwie.

Materiały źródłowe:

 1. Optymalizacja inwestycji w IT, https://home.kpmg/pl/pl/home/services/advisory/management-consulting/doradztwo-it/cio-advisory/optymalizacja-inwestycji-w-it.html [dostęp 26.01.2022r.]
 2. Ponad 2,7 miliona przemysłowych robotów pomaga w fabrykach na całym świecie, https://polskiprzemysl.com.pl/raporty/roboty-przemyslowe-raport/ [dostęp 26.01.2022r.]
 3. Cybercriminals raking in $1.5 trillion every year, https://www.techrepublic.com/article/cybercriminals-raking-in-1-5-trillion-every-year/ [dostęp 26.01.2022r.]
 4. Liczba ataków hakerskich rośnie, a wykrywalność spada, https://www.rp.pl/biznes/art8648591-liczba-atakow-hakerskich-rosnie-a-wykrywalnosc-spada [dostęp 26.01.2022r.]
 5. Volkswagen potwierdza ogromny wyciek danych należących do klientów, https://ithardware.pl/aktualnosci/volkswagen_potwierdza_ogromny_wyciek_danych_nalezacych_do_klientow-16583.html [dostęp 26.01.2022r.]
Piotr Tamulewicz
Piotr Tamulewicz
Doradca ds. rozwiązań IT w SEBITU.