Pracownik magazynu obsługujący system WMS
Jak wybrać system WMS?
Pracownica apteki skanująca kod kreskowy za pomocą czytnika danych
Jak wybrać czytnik kodu kreskowego?
Pracownik magazynu obsługujący system WMS
Jak wybrać system WMS?
Pracownica apteki skanująca kod kreskowy za pomocą czytnika danych
Jak wybrać czytnik kodu kreskowego?
Pokaż wszystko

Czym różni się WMS od systemu gospodarki magazynowej (ERP)?

Wózek widłowy w magazynie wiozący towar.

Ostatnia aktualizacja 2024-01-18

System klasy WMS czy moduł gospodarki magazynowej ERP? Przed tym dylematem stoi wielu przedsiębiorców poszukujących “skrojonego na miarę” oprogramowania do zarządzania magazynem. Czym się różnią od siebie te dwa rozwiązania?
Na pewnym etapie rozwoju przedsiębiorstwa przychodzi moment, w którym konieczne staje się wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania magazynem.


Przyczyn może być wiele, ale zazwyczaj ma to miejsce w dwóch przypadkach:

 • przy okazji wdrażania lub aktualizacji systemu ERP, kiedy należy podjąć decyzję czy zostajemy i rozbudowujemy moduł gospodarki magazynowej ERP czy integrujemy WMS;
 • kiedy dotychczasowy moduł gospodarki magazynowej nie może sprostać aktualnym wymaganiom i konieczne jest znalezienie bardziej rozbudowanego rozwiązania

Jak widać właściciel firmy, który stoi przed takim wyborem, ma do rozważenia dwie opcje – może skorzystać z podstawowych opcji oferowanych przez moduł gospodarki magazynowej w ERP lub zdecydować się na dedykowany tym celom system WMS. Czym się od siebie różnią te dwa rozwiązania?

Z poziomu laika różnica w pracy na module gospodarki magazynowej w systemie ERP w porównaniu do systemu WMS w zakresie podstawowych funkcji może być mało zauważalna. W jednym i drugim przypadku zarządzamy magazynem i kluczowymi procesami jakie w nim zachodzą. Podobieństwa między modułem ERP i systemem WMS czasami powodują, że klienci używają tych terminów zamiennie. Warto jednak podkreślić, że są to wyraźnie różne systemy, które mają swój własny zestaw atrybutów. A mówiąc dosadniej – zestawianie modułu gospodarki magazynowej ERP z systemem WMS jest jak porównywaniem mrówki do słonia.

Czym się różnią? Pierwszy z nich jest modułem gospodarki magazynowej wykorzystywanego w firmie systemu ERP (Enterprise Resource Planning), drugi to samodzielny, wyspecjalizowany system zarządzania magazynem WMS (Warehouse Management System).

Zapoznaj się też z artykułem: Oprogramowanie do wydruku etykiet

Co daje moduł gospodarki magazynowej ERP?

System ERP jest skrótem do angielskiego Enterprise Resource Planning, co tłumaczymy jako Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa. Zasoby przedsiębiorstwa to wszystkie materialne i niematerialne elementy, które są w posiadaniu firmy. Zasoby różnią się w zależności od charakteru działalności i branży w jakiej działa dana organizacja. Należą do nich zasoby ludzkie (pracownicy), finansowe, rzeczowe (maszyny, budynki) technologie, wartości niematerialne i prawne (np.licencje) czy informacyjne.

Im większa firma, tym trudniejsze staje się zarządzanie tymi zasobami i kontrola nad wszystkimi aspektami działalności. Do tego zadania dedykowany jest właśnie system ERP. Zadaniem systemu ERP jest integrowanie wszystkich procesów zachodzących w danej organizacji. To kombajn, który łączy w sobie moduły z różnych dziedzin — finanse i księgowość, zakupy, planowanie, kadry i płace, środki trwałe, gospodarowanie magazynem itp.

Możliwość integracji i spajania wszystkiego ze sobą to bez wątpienia zaleta tego typu rozwiązania. Wada? Nie wszystkie moduły ERP są rozbudowane w wystarczającym stopniu. Zazwyczaj do najlepiej rozwiniętych należą kadry, księgowość i produkcja. Moduł magazynowy nie należy do priorytetowych, co w wielu przypadkach odbija się na jego funkcjonalnościach. W efekcie w systemie ERP moduł wyposażany jest w komplet podstawowych funkcji.

Praktycznie każdy system ERP posiada moduł do zarządzania magazynem, ale jego możliwości zazwyczaj są mocno ograniczone. Oczywiście małej firmie, która nie ma zbyt wielu wymagań związanych z gospodarką magazynową ERP może w zupełności wystarczyć. A co mają zrobić większe organizacje i takie, których potrzeby znacznie wykraczają poza to, co oferuje ERP? W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem okazuje się system WMS.
Koronnym argumentem jest to, że systemy ERP wykorzystują całą moc obliczeniową planu kont co po jakimś czasie zapętla system w ilości przetwarzanych danych. Jest nieefektywny, ciężko konfigurowalny i znacznie odchodzący od podstawowe swojej działalności będzie kosztowny i problemowy.

WMS to oprogramowanie, które przyda się w zarządzaniu magazynem.


Jakie korzyści mają klienci z systemu WMS?

WMS (Warehouse management software) to oprogramowanie, które przeznaczone jest tylko i wyłącznie do zarządzania magazynem. Służy ono do kontroli, koordynacji i optymalizacji działań, procesów i operacji wykonywanych w magazynie. Zawiera zatem wszystkie elementy modułu ERP oraz funkcje dodatkowe wychodzące poza zakres możliwości oferowanej przez ERP.

Można to przedstawić jeszcze inaczej. Zaprzyjaźniony Product Manager odpowiadający za rozwój systemu WMS – Artur Guz często na pytanie o różnice WMS od gospodarki magazynowej odpowiada trafnym porównaniem: „To co dla WMS jest podstawą dla systemu ERP jest sufitem”. Trudno o bardziej obrazowe i dobitne przedstawienie skali możliwości obu systemów.

Systemy WMS projektowane są z uwzględnieniem potrzeb danej firmy i procesów, jakie zachodzą w magazynie. Za pomocą WMS kontrolujemy w praktyce każdy aspekt związany z towarem. Od realizacji zamówienia, przyjęcia i magazynowania towaru, po jego wydanie na linię produkcyjną czy dostarczenie końcowemu odbiorcy. WMS nadzoruje też kompletację, uzupełnianie stanów magazynowych, inwentaryzację i wiele innych procesów, które związane są z zarządzaniem i usprawnianiem pracy magazynu. WMS pozwala na błyskawiczne reakcje i wspiera krytyczne decyzje dzięki najbardziej aktualnym i dokładnym informacjom udostępnianym w czasie rzeczywistym.

System WMS optymalizuje przebieg procesów w magazynie, eliminuje zbędne ogniwa, puste przebiegi, wąskie gardła i w ten sposób pomaga w zwiększeniu wydajności magazynu, produktywności pracowników, co przyczynia się w rezultacie do redukcji kosztów i zwiększenia zysków.

Pomiędzy modułem gospodarki magazynowej w systemie ERP a systemem WMS nie można w żadnym przypadku postawić znaku równości. Moduł gospodarki magazynowej w ERP to nie WMS z tego powodu w systemie ERP nie ma WMS. Nie można tego mylić, ponieważ to ERP i WMS to systemy o całkowicie innych funkcjonalnościach i potencjale.

Oto wybrane funkcje systemu WMS, których najczęściej brakuje module gospodarki magazynowej ERP.

 • monitorowanie zleconej pracy — statystyk pracy pracowników magazynu
 • optymalizacja wykorzystania przestrzeni magazynowej
 • optymalizacja ścieżek zbiórki
 • podłączenia do zewnętrznych narzędzi / technologii (pick to light, put to light, voice picking, pick by vision, TMS, wirtualna rzeczywistość)
 • podzielenie jednego zamówienia na strefy i magazynierów
 • zarządzanie automatyką magazynową
 • śledzenie towaru w czasie rzeczywistym
 • ewidencjonowanie czasu operacji i rzeczywistych stanów magazynowych
 • automatyzacja procesu inwentaryzacji
 • generowanie raportów i statystyk na podstawie wybranych kryteriów.

Zobacz też: Jak wybrać odpowiedni WMS dla organizacji? Poradnik

Komu wystarczy moduł magazynowy ERP, a kto potrzebuje systemu WMS?

Głównym celem WMS jest usprawnienie operacji i wyeliminowanie problemów, które powodują marnowanie czasu i pieniędzy. WMS doskonale sprawdzają się w wyszukiwaniu wyjątków i eliminowaniu wąskich gardeł w dynamicznych, trudnych do przewidzenia środowiskach. Jedną z najważniejszych zalet systemu WMS jest elastyczność i skalowalność. Dobry system WMS można stosunkowo szybko rozbudowywać do aktualnych potrzeb a same zmiany są mniej kosztowne w zestawianiu do analogicznych usprawnień jakie musielibyśmy dokonać w ERP.

Z tego powodu systemy WMS sprawdzają się firmach produkcyjnych, handlowych i serwisowych o rozbudowanych i wielopłaszczyznowych procesach logistycznych i dużym asortymentem towarów przechowywanych w magazynie.

Korzystanie z modułu gospodarki magazynowej w ERP może być czasami dość frustrujące i czasochłonne. Przypomnijmy, że ERP to system stworzony do zarządzania wszystkimi
zasobami przedsiębiorstwa. Operacja na magazynie, to kolejne obok księgowości czy kadr, obciążenia systemu, które znacznie spowalniają i pracę w tym oprogramowaniu i sprawiają, że czasami wykonywanie zadań trwa znacznie dłużej niż przy analogicznej operacji w WMS. Wszystko to zaśmieca system ERP danymi, które są zbędne. System WMS z kolei przekazuje jedynie wybrane informacje, które są niezbędne.

Przeczytaj też: Inwentaryzacja z tagami RFID – jak to działa?

WMS vs EPR – porównanie (tabela)

Zarządzanie magazynem (WMS)Zarządzanie zapasem 
(moduł gospodarki magazynowej w systemach ERP)
Perspektywa fizyczna – optymalizacja wykorzystania magazynu.Perspektywa księgowa – kontrola przepływów finansowych.
Informacja o produktach i ich właściwościach: seria produkcyjna, data ważności, zarejestrowane operacje magazynoweInformacja o dostępnych stanach magazynowych.
Strategie obsługi towaru (FIFO, FEFO), optymalizacja kompletacji (grupowanie produktów na zamówieniu, dopełnianie lokalizacji kompletacyjnych), crossdockingModele kosztowe obsługi towaru.
Pełne Traceablity – śledzenie całkowitej drogi konkretnej jednostki logistycznej towaru (serii, partii) od momentu wejścia do momentu wyjścia z magazynu.Śledzenie ilości wchodzących i wychodzących z magazynu.
Optymalizacja składowania na podstawie kryteriów, automatyczny dobór lokalizacji na podstawie parametrów produktu.Opcjonalnie możliwość przypisania lokalizacji.
Duża elastyczność w dostosowaniu do potrzeb Klienta.Małe możliwości dostosowania.

System ERP i WMS to zupełnie inne systemy opracowane w celu sprostania różnym wyzwaniom, przed którymi stoją firmy, i pomocy w zarządzaniu firmą. Podczas gdy system ERP może przejąć kontrolę nad całością operacji biznesowych, WMS może pomóc tylko w zarządzaniu zapasami magazynowymi. Wdrożenie WMS pozwoli na zwiększenia wydajności operacji biznesowych poprzez automatyzację i informacje w czasie rzeczywistym. Dzięki temu w dłuższej perspektywie firma wyeliminuje zbędne procesy, unikanie niepotrzebnych kosztów i zaoszczędzi tym samym dużo pieniędzy i czasu.

Zobacz też: Yard Management System w logistyce – dlaczego warto wdrożyć go w firmie?

Warto w tym miejscu na koniec rozwiać kilka nieścisłości, które często często pojawiają się przy okazji rozmów z klientami.


System ERP ma wbudowany WMS. /FAŁSZ

System ERP nie ma WMS a jedynie uproszczony moduł gospodarki magazynowej, których funkcjonalności nie da się porównać WMS. WMS to autonomiczny system, który jest zintegrowany z ERP i dedykowany tylko i wyłącznie do zarządzania magazynem.

Każdy produkt z nazwą w tytule WMS spełnia kryteria, które są wymagane od WMS. /FAŁSZ

Wielu dostawców systemów ERP oferuje integralnie wbudowane w pakiet ERP moduły o funkcjonalności WMS, co niestety nie jest tym samym co WMS.

Firma, która wdrożyła nam ERP i specjalizuje się w systemach ERP może też wdrożyć nam WMS. /FAŁSZ

Do tego zadania trzeba wybrać integratora, który zna się na procesach magazynowych. Firmy z systemami ERP mają inne umiejętności i wiedzę.

Jak wybrać odpowiedni dla nas system? Moja rekomendacja.

Mnogość opcji i wariantów oprogramowania z jednej i różnorodność modeli biznesowych z drugiej strony, sprawia, że podjęcie decyzji i wybór pomiędzy modułem gospodarki magazynowej ERP a systemem WMS jest w wielu przypadkach niezwykle trudny. W takiej sytuacji nigdy nie decydujmy sami, warto zdać się na profesjonalistów. Tylko rzetelna analiza

Potrzebujesz systemu WMS skrojonego na miarę Twojego biznesu?

Zapraszam do kontaktu telefonicznego ze mną pod numerem +48 515 135 478 lub mailowego pod adresem pt@sebitu.pl. Bezpłatnie przeprowadzimy mini analizę twoich procesów magazynowych.

Piotr Tamulewicz - avatar.
Piotr Tamulewicz, doradca ds. rozwiązań IT w SEBITU.