Zadowoleni pracownicy magazynu.
9 sposobów na poprawę ergonomii pracy w magazynie
Płyta główna komputera przemysłowego.
Komputer przemysłowy na produkcję. Poradnik.
Zadowoleni pracownicy magazynu.
9 sposobów na poprawę ergonomii pracy w magazynie
Płyta główna komputera przemysłowego.
Komputer przemysłowy na produkcję. Poradnik.
Pokaż wszystko

Automatyzacja znakowania – jakie przynosi korzyści dla przedsiębiorstwa?

Kobieta skanuje produkty w magazynie.

Ostatnia aktualizacja 2024-01-18

Automatyzacja znakowania polega na zastąpieniu ręcznych i powtarzalnych czynności technologią, na którą składają się urządzenia i system stworzony do zarządzania każdym etapem tego procesu. System to słowo klucz, który w tej definicji ma istotne znaczenie. Dlaczego?

Automatyzacja znakowania. Na czym to polega?

W ostatnich latach w logistyce wszystko uległo przyspieszeniu. Rosnące wymogi związane z wydajnością i zwiększeniem efektywności wymusiły na producentach i uczestnikach łańcucha dostaw konieczność automatyzacji działań. Automatyzacja może dotyczyć różnych sfer działalności przedsiębiorstwa. Bardzo często wykorzystywana jest przy znakowaniu produktów z wykorzystywaniem kodów kreskowych.

Kody kreskowe i standaryzacja oznaczeń produktów to dziedzina, bez której trudno wyobrazić sobie dziś funkcjonowanie całego łańcucha dostaw. Wdrożenie w firmach systemów automatycznej identyfikacji pozwala na znaczne przyspieszenie i usprawnienie przepływu informacji między kooperantami. Kod kreskowy zawierający dane ustandaryzowane w formie graficznej gwarantuje, że informacje, które zakodowaliśmy, będą potem odczytane w tej samej formie w każdym innym miejscu (np. u odbiorcy za granicami kraju). To duża wygoda, ale zarazem pewna odpowiedzialność i obowiązki związane z obsługą tych standardów.

Aby ten system działał sprawnie, trzeba:

 1. Zainwestować w urządzenia i aplikacje związane z obsługą kodów kreskowych: oprogramowanie do projektowania etykiet, drukarki kodów kreskowych, aplikatory służące do nanoszenia etykiet na produkty czy w końcu urządzenia służące do odczytu danych jak skanery magazynowe lub kolektory danych.
 2. Drugim etapem jest wdrożenie narzędzi, które pomogą nadzorować przebieg znakowania. To ważne, ponieważ etykietowanie produktów jest procesem bardzo złożonym, w którym każda operacja niesie sobie ryzyko błędów.

Zobacz też: Inwentaryzacja z tagami RFID – jak to działa?

Automatyzacja znakowania – najczęstsze problemy

Jednym z największych problemów, z jakim borykają się przedsiębiorstwa wdrażające znakowanie produktów, jest brak centralnego i spójnego systemu, który pomógłby im zarządzać całością zadań. W tradycyjnym i najczęściej spotykanym modelu praca wykonywana jest na różnych urządzeniach i oprogramowaniu, a całość procesu jest bardzo rozproszona.
Oczywiście w przypadku małej skali przedsiębiorstwa brak centralnego zarządzania związanego ze znakowaniem produktów nie stanowi jeszcze wielkiego problemu. Pewne procesy można wykonywać ręcznie, a samo zarządzanie urządzeniami do automatycznej identyfikacji nie jest aż tak kłopotliwe i czasochłonne. Jednak wraz z rozwojem firmy wzrasta również liczba czynności wymagających obsługi i zmieniają się potrzeby z tym związane.

Brak integracji z innymi systemami biznesowymi powoduje, że większość procesów, w tym drukowanie etykiet, często zachodzi całkowicie niezależne od innych podstawowych funkcji biznesowych.

Fragmentaryczność i rozproszenie (np. różne wersje szablonów etykiet na komputerach kilku pracowników) sprawia, że nie mamy wglądu w całościowy przebieg procesu, nie możemy go kontrolować i przez to zapewnić określonej jakości.
Brakuje ujednoliconej bazy danych a ręczne wprowadzanie danych przez pracowników zwiększa ryzyko błędów w druku.

Konsekwencje takiego podejścia w procesie etykietowania mogą być czasami dość bolesne dla producenta.

 • Niewystarczające tempo procesów etykietowania może być powodem opóźnienia w dostawach i opóźnienia terminów u kontrahentów.
 • Błędy, jakie mogą pojawić się na skutek niespójnego systemu, mogą w efekcie powodować konieczność wycofania źle oznakowanego produktu z rynku.
 • Następstwem tych błędów mogą być kary z tytułu braku zgodności z przepisami lub normami prawa.
 • Brak wspólnego zarządzania nad całością procesu może skutkować przestojami w produkcji.
 • Niekompatybilne oprogramowanie i trudności w obsłudze powodują, że obsługa trwa dłużej, a to z kolei podnosi koszty.

Tych ukrytych kosztów, jakie mogą wynikać z nieprawidłowo wdrożonego lub funkcjonującego systemu znakowania produktów, może być oczywiście znacznie więcej.
Z tego powodu znacznie lepsze jest podejście kompleksowe, które łączyłoby urządzenia, oprogramowanie i dedykowane usługi informatyczne.

Jak efektywnie zautomatyzować proces znakowania?

W automatyzacji znakowania powinniśmy dążyć do ujednolicenia i zintegrowania wszystkich procesów. Tylko w takim centralnie sterowanym systemie jesteśmy w stanie monitorować i kontrolować poprawność i tempo wykonywania każdej czynności dotyczącej znakowaniem towaru – od projektu do finalnego naniesienia kodu kreskowego na produkt na taśmie produkcyjnej. Dobry system ma być też na tyle skalowalny, by mógł uwzględniać przyszłe rozszerzenia i modyfikacje (nowy kontrahenci, użytkownicy itp.).
Z tego powodu niezwykle ważne jest połączenie w jednym systemie trzech sfer: projektowania, zarządzania oraz drukowania

Projektowanie

Oprogramowanie do projektowania etykiet powinno umożliwiać kompleksowe przygotowywanie wszystkich typów oznaczeń stosowanych w przedsiębiorstwie. Najlepiej, żeby było na tyle intuicyjne, aby nie wymagało od pracownika posiadania specjalistycznej wiedzy w tym zakresie. Dobrze, aby zawierało prosty i intuicyjny interfejs oraz narzędzia pozwalające na szybkie i bezproblemowe tworzenie i modyfikowanie szablonów etykiet.

Zarządzanie

System zawierający w sobie wszystkie elementy niezbędne w procesie etykietowania. Taki, który pozwala na zarządzanie m.in:

 • poszczególnymi użytkownikami i ich uprawnieniami;
 • urządzeniami podpiętymi do systemu;
 • standardami i jakością.

Drukowanie

System powinien umożliwiać centralne zarządzanie wydrukiem i zlecanie druku do operatorów. Całość systemu drukowania musi być oczywiście zintegrowana z istniejącymi systemami biznesowymi.

Przeczytaj też: Oprogramowanie do wydruku etykiet

Co daje automatyzacja znakowania?

Tego typu podejście do automatyzacji przynosi znacznie więcej korzyści operacyjnych. Scentralizowane zarządzanie automatyzacją znakowania sprawia, że cały proces staje się o wiele prostszy i efektywniejszy. A samoobsługa procesu zajmuje znacznie mniej czasu, co oczywiście wymiernie przekłada się na korzyści dla przedsiębiorstwa.

Integracja czynności związanych z etykietowaniem połączona z systemem (ERP, WMS) wdrożonym w firmie pozwala na oszczędność czasu, poprawę jakości i redukuje błędy. Zasady zatwierdzania egzekwowane przez oprogramowanie zmniejszają liczbę błędów w druku, a przede wszystkim pozwalają na poważne zredukowanie ukrytych kosztów.

Zalety scentralizowanego systemu znakowania

 • Uproszczenie procesu etykietowania. Takie rozwiązanie znacznie upraszcza wykonywanie zadań. Oprogramowanie jest intuicyjne w obsłudze i zarządzaniu.
 • Zmniejszenie kosztów pracy. Jeden system to większa oszczędność czasu i mniej osób do jego obsługi.
 • Obniżenie kosztów IT i zwiększenie elastyczności. Prostszy system, to zdecydowanie mniej pracy dla samego działu IT. W tego typu scentralizowanym i łatwiejszym w obsłudze systemie nie trzeba angażować informatyków do zadań technicznych, a ich funkcje są zredukowane do minimum.
 • Wgląd do całego procesu znakowania. Nie musimy operować kilkoma systemami, ponieważ w ten sposób mamy wszystko w jednym miejscu. To znacznie poprawia komfort pracy.
 • Bezproblemowa integracja z procesami biznesowymi. Znakowanie jest zintegrowane z wszystkimi procesami przebiegającymi w firmie, a nie odbywa się obok nich. W ten sposób każda zmiana jest od razu rejestrowana i modyfikowana w systemie.
 • Redukcja błędów. W centralnym zarządzaniu możemy lepiej kontrolować i weryfikować poprawność danych, sprawdzać ich zgodność z rządowymi i branżowymi standardami. Eliminujemy w ten sposób potencjalne błędy i unikamy kary czy kosztów związanych z wycofywaniem produktu z rynku.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie automatyzacji znakowania w firmie?

Zapraszam do kontaktu telefonicznego ze mną pod numerem +48 515 135 478 lub mailowego pod adresem pt@sebitu.pl. Wybierzemy najlepsze rozwiązanie pod względem wymagań biznesowych, jakości i ceny.

Piotr Tamulewicz - avatar.
Piotr Tamulewicz, doradca ds. rozwiązań IT w SEBITU.