Zadowoleni pracownicy magazynu.
9 sposobów na poprawę ergonomii pracy w magazynie
30 marca, 2021
Płyta główna komputera przemysłowego.
Komputer przemysłowy na produkcję. Poradnik.
19 kwietnia, 2021
Pokaż wszystko

Automatyzacja znakowania – jakie przynosi korzyści dla przedsiębiorstwa?

Kobieta skanuje produkty w magazynie.

Automatyzacja znakowania polega na zastąpieniu ręcznych i powtarzalnych czynności technologią, na którą składają się urządzenia i system stworzony do zarządzania każdym etapem tego procesu. System to słowo klucz, który w tej definicji ma istotne znaczenie. Dlaczego?

Automatyzacja znakowania. Na czym to polega?

W ostatnich latach w logistyce wszystko uległo przyspieszeniu. Rosnące wymogi związane z wydajnością i zwiększeniem efektywności wymusiły na producentach i uczestnikach łańcucha dostaw konieczność automatyzacji działań. Automatyzacja może dotyczyć różnych sfer działalności przedsiębiorstwa. Bardzo często wykorzystywana jest przy znakowaniu produktów z wykorzystywaniem kodów kreskowych.

Kody kreskowe i standaryzacja oznaczeń produktów to dziedzina, bez której trudno wyobrazić sobie dziś funkcjonowanie całego łańcucha dostaw. Wdrożenie w firmach systemów automatycznej identyfikacji pozwala na znaczne przyspieszenie i usprawnienie przepływu informacji między kooperantami. Kod kreskowy zawierający dane ustandaryzowane w formie graficznej gwarantuje, że informacje, które zakodowaliśmy, będą potem odczytane w tej samej formie w każdym innym miejscu (np. u odbiorcy za granicami kraju). To duża wygoda, ale zarazem pewna odpowiedzialność i obowiązki związane z obsługą tych standardów.

Aby ten system działał sprawnie, trzeba:

 1. Zainwestować w urządzenia i aplikacje związane z obsługą kodów kreskowych: oprogramowanie do projektowania etykiet, drukarki kodów kreskowych>>, aplikatory służące do nanoszenia etykiet na produkty czy w końcu urządzenia służące do odczytu danych jak skanery magazynowe>> lub kolektory danych>>.
 2. Drugim etapem jest wdrożenie narzędzi, które pomogą nadzorować przebieg znakowania. To ważne, ponieważ etykietowanie produktów jest procesem bardzo złożonym, w którym każda operacja niesie sobie ryzyko błędów.

Automatyzacja znakowania – najczęstsze problemy

Jednym z największych problemów, z jakim borykają się przedsiębiorstwa wdrażające znakowanie produktów, jest brak centralnego i spójnego systemu, który pomógłby im zarządzać całością zadań. W tradycyjnym i najczęściej spotykanym modelu praca wykonywana jest na różnych urządzeniach i oprogramowaniu, a całość procesu jest bardzo rozproszona.
Oczywiście w przypadku małej skali przedsiębiorstwa brak centralnego zarządzania związanego ze znakowaniem produktów nie stanowi jeszcze wielkiego problemu. Pewne procesy można wykonywać ręcznie, a samo zarządzanie urządzeniami do automatycznej identyfikacji nie jest aż tak kłopotliwe i czasochłonne. Jednak wraz z rozwojem firmy wzrasta również liczba czynności wymagających obsługi i zmieniają się potrzeby z tym związane.

Brak integracji z innymi systemami biznesowymi powoduje, że większość procesów, w tym drukowanie etykiet, często zachodzi całkowicie niezależne od innych podstawowych funkcji biznesowych.

Fragmentaryczność i rozproszenie (np. różne wersje szablonów etykiet na komputerach kilku pracowników) sprawia, że nie mamy wglądu w całościowy przebieg procesu, nie możemy go kontrolować i przez to zapewnić określonej jakości.
Brakuje ujednoliconej bazy danych a ręczne wprowadzanie danych przez pracowników zwiększa ryzyko błędów w druku.

Konsekwencje takiego podejścia w procesie etykietowania mogą być czasami dość bolesne dla producenta.

 • Niewystarczające tempo procesów etykietowania może być powodem opóźnienia w dostawach i opóźnienia terminów u kontrahentów.
 • Błędy, jakie mogą pojawić się na skutek niespójnego systemu, mogą w efekcie powodować konieczność wycofania źle oznakowanego produktu z rynku.
 • Następstwem tych błędów mogą być kary z tytułu braku zgodności z przepisami lub normami prawa.
 • Brak wspólnego zarządzania nad całością procesu może skutkować przestojami w produkcji.
 • Niekompatybilne oprogramowanie i trudności w obsłudze powodują, że obsługa trwa dłużej, a to z kolei podnosi koszty.

Tych ukrytych kosztów, jakie mogą wynikać z nieprawidłowo wdrożonego lub funkcjonującego systemu znakowania produktów, może być oczywiście znacznie więcej.
Z tego powodu znacznie lepsze jest podejście kompleksowe, które łączyłoby urządzenia, oprogramowanie i dedykowane usługi informatyczne.

Jak efektywnie zautomatyzować proces znakowania?

W automatyzacji znakowania powinniśmy dążyć do ujednolicenia i zintegrowania wszystkich procesów. Tylko w takim centralnie sterowanym systemie jesteśmy w stanie monitorować i kontrolować poprawność i tempo wykonywania każdej czynności dotyczącej znakowaniem towaru – od projektu do finalnego naniesienia kodu kreskowego na produkt na taśmie produkcyjnej. Dobry system ma być też na tyle skalowalny, by mógł uwzględniać przyszłe rozszerzenia i modyfikacje (nowy kontrahenci, użytkownicy itp.).
Z tego powodu niezwykle ważne jest połączenie w jednym systemie trzech sfer: projektowania, zarządzania oraz drukowania

Projektowanie

Oprogramowanie do projektowania etykiet powinno umożliwiać kompleksowe przygotowywanie wszystkich typów oznaczeń stosowanych w przedsiębiorstwie. Najlepiej, żeby było na tyle intuicyjne, aby nie wymagało od pracownika posiadania specjalistycznej wiedzy w tym zakresie. Dobrze, aby zawierało prosty i intuicyjny interfejs oraz narzędzia pozwalające na szybkie i bezproblemowe tworzenie i modyfikowanie szablonów etykiet.

Zarządzanie

System zawierający w sobie wszystkie elementy niezbędne w procesie etykietowania. Taki, który pozwala na zarządzanie m.in:

 • poszczególnymi użytkownikami i ich uprawnieniami;
 • urządzeniami podpiętymi do systemu;
 • standardami i jakością.

Drukowanie

System powinien umożliwiać centralne zarządzanie wydrukiem i zlecanie druku do operatorów. Całość systemu drukowania musi być oczywiście zintegrowana z istniejącymi systemami biznesowymi.

Co daje automatyzacja znakowania?

Tego typu podejście do automatyzacji przynosi znacznie więcej korzyści operacyjnych. Scentralizowane zarządzanie automatyzacją znakowania sprawia, że cały proces staje się o wiele prostszy i efektywniejszy. A samoobsługa procesu zajmuje znacznie mniej czasu, co oczywiście wymiernie przekłada się na korzyści dla przedsiębiorstwa.

Integracja czynności związanych z etykietowaniem połączona z systemem (ERP, WMS) wdrożonym w firmie pozwala na oszczędność czasu, poprawę jakości i redukuje błędy. Zasady zatwierdzania egzekwowane przez oprogramowanie zmniejszają liczbę błędów w druku, a przede wszystkim pozwalają na poważne zredukowanie ukrytych kosztów.

Zalety scentralizowanego systemu znakowania

 • Uproszczenie procesu etykietowania. Takie rozwiązanie znacznie upraszcza wykonywanie zadań. Oprogramowanie jest intuicyjne w obsłudze i zarządzaniu.
 • Zmniejszenie kosztów pracy. Jeden system to większa oszczędność czasu i mniej osób do jego obsługi.
 • Obniżenie kosztów IT i zwiększenie elastyczności. Prostszy system, to zdecydowanie mniej pracy dla samego działu IT. W tego typu scentralizowanym i łatwiejszym w obsłudze systemie nie trzeba angażować informatyków do zadań technicznych, a ich funkcje są zredukowane do minimum.
 • Wgląd do całego procesu znakowania. Nie musimy operować kilkoma systemami, ponieważ w ten sposób mamy wszystko w jednym miejscu. To znacznie poprawia komfort pracy.
 • Bezproblemowa integracja z procesami biznesowymi. Znakowanie jest zintegrowane z wszystkimi procesami przebiegającymi w firmie, a nie odbywa się obok nich. W ten sposób każda zmiana jest od razu rejestrowana i modyfikowana w systemie.
 • Redukcja błędów. W centralnym zarządzaniu możemy lepiej kontrolować i weryfikować poprawność danych, sprawdzać ich zgodność z rządowymi i branżowymi standardami. Eliminujemy w ten sposób potencjalne błędy i unikamy kary czy kosztów związanych z wycofywaniem produktu z rynku.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie automatyzacji znakowania w firmie?

Zapraszam do kontaktu telefonicznego ze mną pod numerem +48 515 135 478 lub mailowego pod adresem pt@sebitu.pl. Wybierzemy najlepsze rozwiązanie pod względem wymagań biznesowych, jakości i ceny.

Piotr Tamulewicz
Piotr Tamulewicz
Doradca ds. rozwiązań IT w SEBITU.